Δ.Α.Ο.Α.

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (24 Μαρτίου 2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 24 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Εξουσιοδότηση για τις τραπεζικές συναλλαγές το ΔΑΟΑ στους λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας .

3. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 .

4. Επιτροπή διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση από τον ΔΑΟΑ πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ΠΔ 270/ 11-3-1981.

5. Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων έτους 2023 στην περιοχή αρμοδιότητάς μας

6. Πρότυποσυμφωνητικό παραχώρησης χώρουχρόνου του δημοτικού αθλητικού κέντρου Αίγινας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο αθλητικό ή μη φορέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (16-Σεπτ-2022 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Καθορισμός ωρών χρήσης του γηπέδου από τα αναγνωρισμένα σωματεία .
3. Εξέταση της υπ. αρ. 115/9/2022 αίτησης του κ Κρεούζη Σωτήριου.
4. Εισήγηση Προέδρου για τον ορισμό ενός ατόμου ( προπονητή ) από κάθε αναγνωρισμένο σωματείο που κάνει χρήση του γηπέδου(αγώνες – προπονήσεις)το οποίο θα βεβαιώνεται πως κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (14 Ιουλίου 2022 18:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο στην πόλη της Αίγινας την 14η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1.Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο που διεξήχθη στις 20-06-2022 και καθορισμός περαιτέρω ενεργειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (20 Μαΐου 2022 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 20 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Σύνταξη των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου ως κυλικείο για τις ανάγκες αθλούμενων και φιλάθλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (10 Μαΐου 2022, 10πμ – 12μμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 10 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της υπ. αρ. 2/2022 Απόφασης Πρόεδρου Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας περί παραχώρησης της αίθουσας « ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ» στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ για τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών.
2. Αίτημα της Οργάνωσης Μελών Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία Αίγινας για την παραχώρηση της αίθουσας « ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ» για τη διενέργεια εκλογών την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 από 08:00π.μ. έως 10:00 μ.μ.
3. Αίτημα παραχώρησης Δημοτικού Σταδίου Αίγινας στις 13-Ιουλίου 2022 για την παρουσίαση παράστασης από τις Θεατρικές Παραγωγές Τάγαρη.
4. Αίτημα του κ. Ευάγγελου Πάντζη , χειριστή ελικοπτέρου, για την παραχώρηση άδειας προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρου στο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη Αργυροπούλου, e-mail: p.argyropoyloy@gmail.com για τη ψήφο σας επί του θέματος.
Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (8 Απρ. 2022 – 19:00)

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. , με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2.Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμετάλλευση κυλικείου εμβαδού 82,27 τμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (11-Μαρτ-2022 19:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Αίτημα Α.Σ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
3. Αίτημα Ο.Α.Κ ΑΙΓΙΝΑΣ
4. Αίτημα Γραφείου Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (16-Δεκ-2021)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 16/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. εώς 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2021»

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη Αργυροπούλου, e-mail: p.argyropoyloy@gmail.com για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 697 6689 678.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού μετά το υπ άρ. 58975/09-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α & Αναπ. Πολιτικής Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αίτημα Ο.Α.Κ Αίγινας για διεξαγωγή αγώνα στίβου .

3. Αίτημα Ο.Α.Κ για διεξαγωγή αγώνα « ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ».

4. Αίτημα Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ παραχώρησης του γηπέδου προκειμένου να εξασφαλιστεί , για λογαριασμό των σωματείων, η άδεια διεξαγωγής αγώνων ( συνολικά ) από την Περιφέρεια.

5. Διευθέτηση του μισθώματος του κυλικείου και σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών.

6. Τοποθέτηση του απινιδωτή στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Ομάδες και Πρωτόκολλα Ασφαλείας.

8. Ωράριο Εισόδου αθλητών και πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (16/09/2021 – 20:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού μετά το υπ άρ. 58975/09-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνυσης Οικονομικών Τ.Α & Αναπ. Πολιτικής Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Αίτημα Ο.Α.Κ Αίγινας για διεξαγωγή αγώνα στίβου .

3. Αίτημα Ο.Α.Κ για διεξαγωγή αγώνα « ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ».

4. Αίτημα Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ παραχώρησης του γηπέδου προκειμένου να εξασφαλιστεί , για λογαριασμό των σωματείων, η άδεια διεξαγωγής αγώνων ( συνολικά ) από την Περιφέρεια.

5. Διευθέτηση του μισθώματος του κυλικείου και σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών.

6. Τοποθέτηση του απινιδωτή στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Ομάδες και Πρωτόκολλα Ασφαλείας.

8. Ωράριο Εισόδου αθλητών και πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (20/07/2021 – 12:30μμ)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α., που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ π.μ – 14:30΄ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το εξής θέμα:

1. Περί: Παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας για τη διεξαγωγή συναυλίας την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, σε διοργάνωση του Δήμου Αίγινας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας και της Επιτροπής « ΑΙΓΙΝΑ 2021».

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Αργυροπούλου Πηνελόπη, e-mail: daoa@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 22973-20037.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του ΔΑΟΑ στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΑΡΗΣ

Share