Δ.Α.Ο.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (29/12/2023 10πμ-12μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 εώς 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  εξής θέματα:

1. «Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα Έτους 2020

2. « Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων:

Ι. Απογραφής – Έναρξης 01-01-2020

ΙΙ. Χρήσης έτους 2020.

3. « Αίτημα παραχώρησης Αθλητικού χώρου στον Αθλητικό Όμιλο Ξυλορακέτας» κατόπιν του υπ. αριθ. 18573/18-12-2023 σχετικού αιτήματος.
       
Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη Αργυροπούλου, e-mail: p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037.

 

                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         

             ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (18 Αυγ. 2023, 10πμ – 12μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 18 Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 εώς 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Εισήγηση Προέδρου για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.

2. Εισήγηση Προέδρου για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη  Αργυροπούλου, e – mail : p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037. 

Συνημμένα:
1.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΠΑΑΔ-Φ.2.9-85-12813-01.08.2023
2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ 2024
3.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.-ΔΙΠΑΑΔ-Φ.2.9-86-οικ.13255-08.08.2023
4.ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΙΔΟΧ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (8 Αυγ. 2023, 13:00-15:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 08 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 έως 15:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. «Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας Έτους 2023».

2. «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Έτους 2023 του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας» .

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη  Αργυροπούλου, e – mail : p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2. Π_Υ 2023 ΔΑΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
  3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΔΑΟΑ
Share

«Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και  την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023)» (16/06/2023 – ώρα 12:00΄ – 13:00΄)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 16/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ – 13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα: 

1. Εξέταση του αιτήματος της κας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (αριθμ. πρωτ . 3989/30-03-2023) για την παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου μπάσκετ

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: p.argyropoyloy@gmail.gr) ή τηλεφωνικά (22973-20037 ή 6976-689678) την ειδική γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη Αργυροπούλου, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, γιατί τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης επί του θέματος θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ

Μάριος Γκαρής

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (24 Μαρτίου 2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 24 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Εξουσιοδότηση για τις τραπεζικές συναλλαγές το ΔΑΟΑ στους λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας .

3. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 .

4. Επιτροπή διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση από τον ΔΑΟΑ πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ΠΔ 270/ 11-3-1981.

5. Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων έτους 2023 στην περιοχή αρμοδιότητάς μας

6. Πρότυποσυμφωνητικό παραχώρησης χώρουχρόνου του δημοτικού αθλητικού κέντρου Αίγινας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο αθλητικό ή μη φορέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (16-Σεπτ-2022 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Καθορισμός ωρών χρήσης του γηπέδου από τα αναγνωρισμένα σωματεία .
3. Εξέταση της υπ. αρ. 115/9/2022 αίτησης του κ Κρεούζη Σωτήριου.
4. Εισήγηση Προέδρου για τον ορισμό ενός ατόμου ( προπονητή ) από κάθε αναγνωρισμένο σωματείο που κάνει χρήση του γηπέδου(αγώνες – προπονήσεις)το οποίο θα βεβαιώνεται πως κατέχει πιστοποιημένες γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (14 Ιουλίου 2022 18:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στο Παλαιό Δημαρχείο στην πόλη της Αίγινας την 14η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1.Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού που συντάχθηκε για το διαγωνισμό εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο που διεξήχθη στις 20-06-2022 και καθορισμός περαιτέρω ενεργειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (20 Μαΐου 2022 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 20 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Σύνταξη των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου ως κυλικείο για τις ανάγκες αθλούμενων και φιλάθλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (10 Μαΐου 2022, 10πμ – 12μμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 10 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της υπ. αρ. 2/2022 Απόφασης Πρόεδρου Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας περί παραχώρησης της αίθουσας « ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ» στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ για τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών.
2. Αίτημα της Οργάνωσης Μελών Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία Αίγινας για την παραχώρηση της αίθουσας « ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ» για τη διενέργεια εκλογών την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 από 08:00π.μ. έως 10:00 μ.μ.
3. Αίτημα παραχώρησης Δημοτικού Σταδίου Αίγινας στις 13-Ιουλίου 2022 για την παρουσίαση παράστασης από τις Θεατρικές Παραγωγές Τάγαρη.
4. Αίτημα του κ. Ευάγγελου Πάντζη , χειριστή ελικοπτέρου, για την παραχώρηση άδειας προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρου στο χώρο του Δημοτικού Γηπέδου την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022.

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη Αργυροπούλου, e-mail: p.argyropoyloy@gmail.com για τη ψήφο σας επί του θέματος.
Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (8 Απρ. 2022 – 19:00)

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. , με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2.Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμετάλλευση κυλικείου εμβαδού 82,27 τμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (11-Μαρτ-2022 19:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Αίτημα Α.Σ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
3. Αίτημα Ο.Α.Κ ΑΙΓΙΝΑΣ
4. Αίτημα Γραφείου Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share