Κληροδοτηματα

Απολογισμοί – Ισολογισμοί οικ. έτους 2023 Κληροδοτημάτων Διαχείρισης Δήμου Αίγινας

 1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» 
 2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
 3. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
 4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ»
 5. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
 6. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
 7. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
 8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
 9. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
 10. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
 11. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (10 Απρ. 2024 – 18:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων “Ιωάννης Πούντος”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 10η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30’, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης κοινοχρήστων για το ακίνητο επί της οδού Σόλωνος 40-Αθήνα περιουσίας του Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”, περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ποσού 313€ (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Δ’ Άρθρο 1: οικονομικές υποχρεώσεις ακινήτων).

2. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”.

3. Έγκριση δαπάνης ύψους 75€ για την αλλαγή κλειδαριάς του Α3 διαμερίσματος επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα το οποίο είναι μισθωμένο (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 2: επισκευές ακινήτων).

4. Έγκριση δαπάνης ύψους 240€ (πλέον 24% ΦΠΑ), συνολικού ποσού: 297,6€ για την επισκευή λόγω παλαιότητας ενός σώματος καλοριφέρ καθώς και των διακοπτών καλοριφέρ στα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4 επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, τα οποία είναι μισθωμένα (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 2: επισκευές ακινήτων).

5. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Βιργινία Γκίκα”.

6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 1.262 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αγίων Ασωμάτων Αίγινας, ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Περιουσίας ‘Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)’ μεταξύ του Κληροδοτήματος και του Δήμου της Αίγινας κατόπιν σχετικού αιτήματός του και τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης.

7. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)”.

8. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ταρσίτσα Θωμαΐδου”.

9. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ιουλία Κάτσα”.

10. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Παντελής και Άρτεμις Κάππου”.

11. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Λεωνίδας Γκίκας”.

12. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ιωάννης Γκίκας”

13. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Διονύσιος Κρητικός”.

14. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Γεώργιος Μούρτζης”.

15. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Βασιλική Ντρε”.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία των Κληροδοτημάτων.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Προσκλήσεις Κληροδοτημάτων διαχείρισης Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση σκοπού έτους 2024

1. Κληροδότημα “Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

2. Κληροδότημα “Ταρσίτσα Θωμαΐδου”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

3. Κληροδότημα “Ιουλία Κάτσα”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

4. Κληροδότημα “Π. & Α. Κάππου”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

5. Κληροδότημα “Λεονάρδος Λαδάς”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (14 Φεβ. 2024 – 17:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 14η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Επικύρωση πρακτικού διενέργειας κληρώσεων για την εκτέλεση σκοπών Κοινωφελών Περιουσιών «Ιουλία Κάτσα» και «Παντελής και Άρτεμις Κάππου» στις 30-01-2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση βεβαιωμένης ληξιοπρόθεσμης οφειλής (ποσού 2.650€) ευρώ για το ακίνητο περιουσίας του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» επί της οδού Νίκης 22-Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση κοριτσιών μετά το γάμο τους στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων και καταγόμενο από την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Οικονομικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής βεβαιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ΕΥΔΑΠ των διαμερισμάτων 1ου ορόφου: Α1 (365€), Α3 (367,95€) και Α4 (347€) περιουσίας του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» επί της οδού Δελβίνου 22-24-Αθήνα, που είναι μισθωμένα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση της πρσόκλησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση στο ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αλλαγή ώρας από 9:30 σε 10:30)

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας όπου θα τελεστεί το ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου μας:

Ταρσίτσας Θωμαΐδου, Ιουλίας Κάτσα, Παντελή & Αρτέμιδος Κάππου, Σπύρου και Άννας Αλυφαντή, Διονυσίου και Ξανθούλας Κρητικού, Ιωάννη Γκίκα, Λεωνίδα Γκίκα, Βιργινίας Γκίκα, Μακρίνας Μοναχής, Νικολάου Ζωγράφου, Νικολάου Χριστόπουλου, Δημητρίου & Δέσποινας Γιαννούλη, Πολύμνιας Ηρειώτη, Λεονάρδου και Έλλης Λαδά, Βασιλικής Ντρε, Γεωργίου και Ελένης Καλαμάκη, Ελευθερίου Σώρρου, Δημητρίου Καλαμάκη, Γεωργίου Μούρτζη, Φίλιππα Ρεκλείτη, Αλεξάνδρου και Αντωνίου Ανδρούτσου.

Θα ακολουθήσει, στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) η πραγματοποίηση της 2ης τακτικής συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κοινωφελών Περιουσιών διαχείρισης Δήμου Αίγινας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 07/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 2.500,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2023).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 08/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 1.000,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2022).

2. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 09/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 1.000,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2023).

 

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ   Π.  ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (17 Ιαν. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. «Έγκριση: α) πίστωσης δαπάνης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) για την προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκισμάτων, αναψυκτικών και λοιπών και β) πίστωσης δαπάνης ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της εκκλησίας, ώστε να πραγματοποιηθεί η τέλεση ετήσιου μνημοσύνου των Ευεργετών του Δήμου».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 658 ευρώ για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023 για το διαμέρισμα α΄ ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα».
2. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 35 ευρώ για την πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), πλέον προμήθειας τράπεζας».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την αλλαγή λέβητα πολυκατοικίας επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα λόγω παλαιότητας: α) ποσού 97,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α1 (ποσοστό ιδιοκτήτη), β) ποσού 92,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α2 (ποσοστό ιδιοκτήτη), γ) ποσού 102,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α3 (ποσοστό ιδιοκτήτη), δ) ποσού 145 ευρώ για το διαμέρισμα Α4 (ποσοστό ιδιοκτήτη).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος “Παντελής & Άρτεμις Κάππου” έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση

Share

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος “Παντελής & Άρτεμις Κάππου” έτους 2022 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση

Share

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερουμένων οικονομικών πόρων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (22 Δεκ. 2023, 13:00 – 15:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023, και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ. 375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 

 • «Λήψη απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων με παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στις υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας, Νασιώκα Αικατερίνη και Ζωή Μαρμαρινού (αναπληρώτρια), για τη διενέργεια αναλήψεων από τους λογαριασμούς των Κληροδοτημάτων που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα και στην Alpha Bank επ’ ονόματι κάθε ενός κληροδοτήματος και κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης»

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά την ομαλή λειτουργία και διεκπεραίωση των υποθέσεων αρμοδιότητας των Κληροδοτημάτων.

Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και τις τυχόν απόψεις σας επί αυτών προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος  Ως   Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Έλεγχος αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος “Ταρσίτσα Θωμαΐδου” έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση

Share