Κληροδοτηματα

Επιλογή δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης για την εκτέλεση σκοπού έτους 2024 των κοινωφελών περιουσιών

1. Αριθ. 06/2024 απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» (ΑΔΑ: 6ΙΟΧΩ68-2ΥΝ)

2. Αριθ. 04/2024 απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» (ΑΔΑ: Ψ9ΛΚΩ68-ΝΜΡ)

3. Αριθ. 08/2024 απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» (ΑΔΑ: 9Ξ1ΜΩ68-7ΨΖ)

4. Αριθ. 04/2024 απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» (ΑΔΑ: Ψ0ΟΣΩ68-ΘΩΓ)

Share

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 – 19:00΄)

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα στην περιφέρειά μας, από την Τρίτη 11-6-2024 έως και την Πέμπτη 13-6-2024, η συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων της 11ης Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00΄

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (11 Ιουνίου 2024 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 11η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00’, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ
    1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 16/15-05-2024 έγγραφη πρόταση του Ι.Θ.Σκόντζου προς το Κληροδότημα «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» για συμβιβαστική επίλυση αναφορικά με την εξόφληση της επιδικασθείσας αξιώσεως σε συνέχεια της αρ. 329/05-04-2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
    2. Έγκριση δαπάνης ποσού 246,31 ευρώ για την αμοιβή και τις δαπάνες του δικηγόρου κ. Δ. Μηλίτση για την αγωγή του Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» κατά Ι.Θ. Σκόντζου (απόφαση αρ. 329/05-04-2024 Ειρηνοδικείου Αθηνών)
    3. Έγκριση δαπάνης κοινοχρήστων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024 για τα διαμερίσματα 1ου ορόφου (Α1, Α2, Α3, Α4) επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα (δαπάνες ιδιοκτήτη και αποπληρωμή αντικατάστασης λέβητα), ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» και συγκεκριμένα: Α1: 82,91 ευρώ, Α2: 58,98 ευρώ, Α3: 78,65 ευρώ και Α4: 158,81 ευρώ (σύνολο: 379,35 ευρώ). 
    4. Έγκριση δαπάνης αντικατάστασης σώματος καλοριφέρ και διακοπτών στο διαμέρισμα 1ου ορόφου Α4, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» ποσού 160 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) (σύνολο: 198,4 ευρώ).

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)
    5. Έγκριση δαπάνης ποσού 246,31 ευρώ για την αμοιβή και τις δαπάνες του δικηγόρου κ. Δ. Μηλίτση για την αγωγή του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» κατά του Κωνσταντίνου Μαράκη (ή Μαράτση) (Απόφαση αρ. 330/05-04-2024  Ειρηνοδικείου Αθηνών).
    6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την επίδοση με δικαστικό επιμελητή της Απόφασης αρ. 330/05-04-2024  Ειρηνοδικείου Αθηνών και την έγκριση της δαπάνης επιδόσεως (περίπου 200,00 ευρώ) για την αγωγή του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» κατά του Κωνσταντίνου Μαράκη (ή Μαράτση).
    7. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος (ΔΕΗ) για το ακίνητο επί της οδού Π. Αιγινήτου 4, 2ου ορόφου (όπου στεγαζόταν η ΚΕΔΑ), ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» συνολικού ποσού 344,00 ευρώ (δύο λογαριασμοί: α) ληξιπρόθεσμη οφειλή 211,00 ευρώ και β) λογαριασμός με εξόφληση έως 10-06-2024: 133,00 ευρώ).
    8. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» για το έτος 2024 αναφορικά με την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές Ιατρικής, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, που θα φροντίζουν για την Αίγινα, σύμφωνα με τη Διαθήκη του διαθέτη Σπυρίδωνα Αλυφαντή. 
    9. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» με σκοπό την απόδοση συμπληρωματικού ποσού στους φοιτητές Ιατρικής που υπέβαλαν αίτηση για την εκτέλεση σκοπού έτους 2024.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ
    10. Έγκριση δαπάνης κοινοχρήστων Μαρτίου-Απριλίου 2024 ύψους 252,00 ευρώ (δαπάνες ιδιοκτήτη – αποθεματικό, 7η-8η / 9 δόσεις) για το διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ».
    11. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο του ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων καταγόμενο από την Αίγινα.

ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
    12. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα.

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ
    13. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερουμένων οικονομικών πόρων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ
    14. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Απολογισμοί – Ισολογισμοί οικ. έτους 2023 Κληροδοτημάτων Διαχείρισης Δήμου Αίγινας

 1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» 
 2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
 3. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
 4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ»
 5. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
 6. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
 7. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
 8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
 9. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
 10. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
 11. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (10 Απρ. 2024 – 18:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων “Ιωάννης Πούντος”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 10η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30’, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης κοινοχρήστων για το ακίνητο επί της οδού Σόλωνος 40-Αθήνα περιουσίας του Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”, περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ποσού 313€ (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Δ’ Άρθρο 1: οικονομικές υποχρεώσεις ακινήτων).

2. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”.

3. Έγκριση δαπάνης ύψους 75€ για την αλλαγή κλειδαριάς του Α3 διαμερίσματος επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα το οποίο είναι μισθωμένο (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 2: επισκευές ακινήτων).

4. Έγκριση δαπάνης ύψους 240€ (πλέον 24% ΦΠΑ), συνολικού ποσού: 297,6€ για την επισκευή λόγω παλαιότητας ενός σώματος καλοριφέρ καθώς και των διακοπτών καλοριφέρ στα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4 επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, τα οποία είναι μισθωμένα (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 2: επισκευές ακινήτων).

5. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Βιργινία Γκίκα”.

6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 1.262 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αγίων Ασωμάτων Αίγινας, ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Περιουσίας ‘Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)’ μεταξύ του Κληροδοτήματος και του Δήμου της Αίγινας κατόπιν σχετικού αιτήματός του και τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης.

7. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)”.

8. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ταρσίτσα Θωμαΐδου”.

9. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ιουλία Κάτσα”.

10. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Παντελής και Άρτεμις Κάππου”.

11. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Λεωνίδας Γκίκας”.

12. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ιωάννης Γκίκας”

13. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Διονύσιος Κρητικός”.

14. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Γεώργιος Μούρτζης”.

15. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Βασιλική Ντρε”.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία των Κληροδοτημάτων.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Προσκλήσεις Κληροδοτημάτων διαχείρισης Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση σκοπού έτους 2024

1. Κληροδότημα “Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

2. Κληροδότημα “Ταρσίτσα Θωμαΐδου”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

3. Κληροδότημα “Ιουλία Κάτσα”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

4. Κληροδότημα “Π. & Α. Κάππου”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

5. Κληροδότημα “Λεονάρδος Λαδάς”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (14 Φεβ. 2024 – 17:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 14η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Επικύρωση πρακτικού διενέργειας κληρώσεων για την εκτέλεση σκοπών Κοινωφελών Περιουσιών «Ιουλία Κάτσα» και «Παντελής και Άρτεμις Κάππου» στις 30-01-2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση βεβαιωμένης ληξιοπρόθεσμης οφειλής (ποσού 2.650€) ευρώ για το ακίνητο περιουσίας του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» επί της οδού Νίκης 22-Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση κοριτσιών μετά το γάμο τους στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων και καταγόμενο από την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Οικονομικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής βεβαιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ΕΥΔΑΠ των διαμερισμάτων 1ου ορόφου: Α1 (365€), Α3 (367,95€) και Α4 (347€) περιουσίας του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» επί της οδού Δελβίνου 22-24-Αθήνα, που είναι μισθωμένα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση της πρσόκλησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση στο ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αλλαγή ώρας από 9:30 σε 10:30)

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό Ναό Αίγινας όπου θα τελεστεί το ετήσιο Μνημόσυνο των Ευεργετών του Δήμου μας:

Ταρσίτσας Θωμαΐδου, Ιουλίας Κάτσα, Παντελή & Αρτέμιδος Κάππου, Σπύρου και Άννας Αλυφαντή, Διονυσίου και Ξανθούλας Κρητικού, Ιωάννη Γκίκα, Λεωνίδα Γκίκα, Βιργινίας Γκίκα, Μακρίνας Μοναχής, Νικολάου Ζωγράφου, Νικολάου Χριστόπουλου, Δημητρίου & Δέσποινας Γιαννούλη, Πολύμνιας Ηρειώτη, Λεονάρδου και Έλλης Λαδά, Βασιλικής Ντρε, Γεωργίου και Ελένης Καλαμάκη, Ελευθερίου Σώρρου, Δημητρίου Καλαμάκη, Γεωργίου Μούρτζη, Φίλιππα Ρεκλείτη, Αλεξάνδρου και Αντωνίου Ανδρούτσου.

Θα ακολουθήσει, στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) η πραγματοποίηση της 2ης τακτικής συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κοινωφελών Περιουσιών διαχείρισης Δήμου Αίγινας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο (2) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 07/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 2.500,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2023).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 08/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 1.000,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2022).

2. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή τριών (3) υποψηφίων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης μετά το γάμο τους, σύμφωνα με την αρ. 09/2023 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, με το ποσό των 1.000,00€ έκαστη (Εκτέλεση Σκοπού 2023).

 

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ   Π.  ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (17 Ιαν. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. «Έγκριση: α) πίστωσης δαπάνης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) για την προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκισμάτων, αναψυκτικών και λοιπών και β) πίστωσης δαπάνης ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της εκκλησίας, ώστε να πραγματοποιηθεί η τέλεση ετήσιου μνημοσύνου των Ευεργετών του Δήμου».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 658 ευρώ για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023 για το διαμέρισμα α΄ ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα».
2. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 35 ευρώ για την πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), πλέον προμήθειας τράπεζας».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την αλλαγή λέβητα πολυκατοικίας επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα λόγω παλαιότητας: α) ποσού 97,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α1 (ποσοστό ιδιοκτήτη), β) ποσού 92,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α2 (ποσοστό ιδιοκτήτη), γ) ποσού 102,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α3 (ποσοστό ιδιοκτήτη), δ) ποσού 145 ευρώ για το διαμέρισμα Α4 (ποσοστό ιδιοκτήτη).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος “Παντελής & Άρτεμις Κάππου” έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση

Share