Κληροδοτηματα

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2022 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (24 Νοεμ. 2023, 13:00 – 15:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ. 375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΑΚΕΙΟ»
    1. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2023 για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές Ιατρικής, ακαδημαϊκού  έτους 2022-2023, που θα φροντίζουν για την Αίγινα, σύμφωνα με τη Διαθήκη του διαθέτη Σπυρίδωνα Αλυφαντή».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
    1. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2022 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα)». 
    2. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και  καταγόμενων από την Αίγινα)». 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
    1. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα)».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
    1. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2022 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)». 
    2. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)». 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
    1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την έκδοση Πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4 επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα-Κυψέλη, κατόπιν προσφοράς.
    2. Έγκριση επείγουσας πληρωμής κόστους εργασιών προς ΔΕΔΔΗΕ για την επανατοποθέτηση μετρητή στο διαμέρισμα Α1 επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα-Κυψέλη, κατόπιν προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 71,92ε (και 1,20ε προμήθεια τράπεζας), προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος, που έχει μισθωθεί.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
    1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου ΥΔΕ για το διαμέρισμα επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”, κατόπιν προσφοράς.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά την εκτέλεση των κοινωφελών σκοπών των ανωτέρω Κληροδοτημάτων για τα έτη 2022 και 2023 καθώς και την έγκριση δαπανών υδροδότησης και ηλεκτροδότησης ακινήτων των Κληροδοτημάτων που έχουν μισθωθεί.
Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί των θεμάτων (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και τις τυχόν απόψεις σας επί αυτών προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Επαναληπτική συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (31 Οκτ. 2023 – 17:30)

Μετά την ματαίωση της συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων την Τρίτη 03-10-2023 καθώς και τη Δευτέρα 09-10-2023, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 17:30 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. οικ.41/05-10-2023), που είναι τα εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.
2. Έλεγχος προσφοράς της κ. Αθηνάς Μάκου και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α4 73,25 τ.μ., 1ου ορόφου επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 350€, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα, που διατίθενται προς ενοικίασης, ύψους: α) αρ. μητρώου παροχής 533315/12: 1,285,00€, β) αρ. μητρώου παροχής 533327/12: 772,00€ και γ) αρ. μητρώου παροχής 533325/12: 478,00€.
4. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ύψους 40€ για την απολύμανση του Α1 διαμερίσματος 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα.
5. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την εξόφληση Κοινοχρήστων των διαμερισμάτων Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα ύψους: α) Α1 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 267,79€, β) Α3 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 281,37€ και γ) Α4 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 396,39€.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Επαναληπτική συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

Μετά τη ματαίωση της τακτικής συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων την Τρίτη 03-10-2023, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 13:00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. οικ.38/29-09-2023), που είναι τα εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.
2. Έλεγχος προσφοράς της κ. Αθηνάς Μάκου και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α4 73,25 τ.μ., 1ου ορόφου επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 350€, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα, που διατίθενται προς ενοικίασης, ύψους: α) αρ. μητρώου παροχής 533315/12: 1,285,00€, β) αρ. μητρώου παροχής 533327/12: 772,00€ και γ) αρ. μητρώου παροχής 533325/12: 478,00€.
4. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ύψους 40€ για την απολύμανση του Α1 διαμερίσματος 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα.
5. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την εξόφληση Κοινοχρήστων των διαμερισμάτων Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα ύψους: α) Α1 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 267,79€, β) Α3 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 281,37€ και γ) Α4 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 396,39€.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (3 Οκτ. 2023 – 13:00)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 3 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.
2. Έλεγχος προσφοράς της κ. Αθηνάς Μάκου και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α4 73,25 τ.μ., 1ου ορόφου επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 350€, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα, που διατίθενται προς ενοικίασης, ύψους: α) αρ. μητρώου παροχής 533315/12: 1,285,00€, β) αρ. μητρώου παροχής 533327/12: 772,00€ και γ) αρ. μητρώου παροχής 533325/12: 478,00€.
4. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ύψους 40€ για την απολύμανση του Α1 διαμερίσματος 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα.
5. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την εξόφληση Κοινοχρήστων των διαμερισμάτων Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα ύψους: α) Α1 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 267,79€, β) Α3 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 281,37€ και γ) Α4 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 396,39€.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΜΠΤΗ 21-09-2023 13:00-15:00

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 13:00 – 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει καθώς και την αρ.375/απ/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»

 1. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου του Κληροδοτήματος στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα και σύνταξη πίνακα υποβολής μηδενικών προσφορών.
 2. Έλεγχος προσφοράς του κ. Νικολάου Μποϊδάνη για επαγγελματική μίσθωση με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 960€ και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
 3. Έγκριση πίστωσης δαπάνης α) ποσού 122€ για για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Μαΐου 2022 – Αυγούστου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου που είναι κενό στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα και β) ποσού 1,20€ προμήθεια τράπεζας για την πληρωμή της οφειλής.
 4. Έγκριση επείγουσας πληρωμής α) ποσού 181€ ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας, για το διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Σόλωνος 40 στην Αθήνα, β) ποσού 1,20€ προμήθεια τράπεζας για την πληρωμή της οφειλής.

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»

 1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 161,32€ για την πληρωμή κοινοχρήστων καθώς και επισκευή παραθύρου φωταγωγού (έναντι) περιόδου Ιουνίου 2023 – Αυγούστου 2023 για το διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα. 

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων των Κληροδοτημάτων.

Παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων προς το Γραφείο των Κληροδοτημάτων (στο e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr) για την ψήφο σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) ως και τις τυχόν απόψεις σας επί του θέματος προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (τηλ. 22973-20066).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2023 λαμβάνοντας υπόψιν τον Οργανισμό Διαχείρισης του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» που εκδόθηκε με το από 31-08-1957 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 182/Α’/1957) καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2023, αποφάσισε (αρ. απόφασης 05/2023) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» για το έτος 2023 ως εξής:

 • θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, τρία (3) κορίτσια καταγόμενα από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε κάθε κορίτσι.
 • Για την εκλογή των κοριτσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος.
 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 • Οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ») – 1ος όροφος, Οινώνης 3, Τ.Κ 18010 Αίγινα –κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπεύθυνη υπάλληλο Αικατερίνη Νασιώκα (τηλ.: 2297320066, e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr)– φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και αναφορά των συνημμένων εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της ενδιαφερόμενης και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (το έντυπο διανέμεται από το Δήμο)
 4. Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
 5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  – Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 35 ετών.
  – Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο (2) κορίτσια από την ίδια οικογένεια.
 6. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2022 της οικογένειας της ενδιαφερόμενης όπου το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 12.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€ για κάθε τέκνο.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2023 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων). Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα προσκομίζει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.
  – Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 8. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2022 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 12.000,00€ ή η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 130.000,00€

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 23-08-2023 έως και την Πέμπτη 21-09-2023.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 22973-20066.

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2023 λαμβάνοντας υπόψιν τον Οργανισμό Διαχείρισης του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» που εκδόθηκε με το από 31-08-1957 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 182/Α’/1957) καθώς και το γεγονός ότι δεν είχε γίνει εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2022, αποφάσισε (αρ. απόφασης 04/2023) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» για το έτος 2022 ως εξής:

 • θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, τρία (3) κορίτσια καταγόμενα από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε κάθε κορίτσι.
 • Για την εκλογή των κοριτσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος.
 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 • Οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ») – 1ος όροφος, Οινώνης 3, Τ.Κ 18010 Αίγινα –κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπεύθυνη υπάλληλο Αικατερίνη Νασιώκα (τηλ.: 2297320066, e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr)– φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και αναφορά των συνημμένων εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της ενδιαφερόμενης και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (το έντυπο διανέμεται από το Δήμο)
 4. Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
 5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  – Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 35 ετών.
  – Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο (2) κορίτσια από την ίδια οικογένεια.
 6. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2021 της οικογένειας της ενδιαφερόμενης όπου το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 12.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€ για κάθε τέκνο.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2022 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων). Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα προσκομίζει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.
  – Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 8. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 12.000,00€ ή η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 130.000,00€

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 23-08-2023 έως και την Πέμπτη 21-09-2023.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 22973-20066.

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2023 λαμβάνοντας υπόψιν τον Οργανισμό Διαχείρισης του Κληροδοτήματος «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ» που εκδόθηκε με το υπ’ αριθ. 241 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 54/Α’/28-04-1960) καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2023, αποφάσισε (αρ. απόφασης 04/2023) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ» για το έτος 2023 ως εξής:

 • θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, δύο (2) κορίτσια καταγόμενα από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00€) σε κάθε κορίτσι.
 • Για την εκλογή των κοριτσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος.
 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 • Οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ») – 1ος όροφος, Οινώνης 3, Τ.Κ 18010 Αίγινα –κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπεύθυνη υπάλληλο Αικατερίνη Νασιώκα (τηλ.: 2297320066, e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr)– φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και αναφορά των συνημμένων εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της ενδιαφερόμενης και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους (το έντυπο διανέμεται από το Δήμο)
 4. Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
 5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  – Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών.
  – Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο (2) κορίτσια από την ίδια οικογένεια.
 6. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2022 της οικογένειας της ενδιαφερόμενης όπου το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 12.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€ για κάθε τέκνο.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2023 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων). Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα προσκομίζει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.
  – Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 8. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2022 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 12.000,00€ ή η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 130.000,00€

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 23-08-2023 έως και την Πέμπτη 21-09-2023.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 22973-20066.

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΑΚΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2023 λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Παναγ. Αλυφαντή και το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του Ν. 4182/2013 καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2023, αποφάσισε (αρ. απόφασης 04/2023) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» για το έτος 2023 ως εξής:

 • θα ενισχυθούν οικονομικά αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού έτους 2023 θα διατεθεί το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΑΚΕΙΟ») – Οινώνης 3 Τ.Κ 18010 Αίγινα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπεύθυνη υπάλληλο Αικατερίνη Νασιώκα (τηλ. : 22973-20066, e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr), τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και συνημμένων εγγράφων.
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών όπου θα αναφέρεται και το έτος φοίτησης
 3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 23-08-2023 έως και την Πέμπτη 21-09-2023.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 22973-20066.

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 25-07-2023 λαμβάνοντας υπόψιν τον Οργανισμό Διαχείρισης του Κληροδοτήματος «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» που εκδόθηκε με το από 22-10-1942 Κ.Δ/γμα (ΦΕΚ 310/Α’/3-12-1942) καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος για το έτος 2023, αποφάσισε (αρ. απόφασης 05/2023) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» για το έτος 2023 ως εξής:

 • θα ενισχυθούν οικονομικά μετά το γάμο τους, δέκα (10) άπορα κορίτσια καταγόμενα από την Αίγινα. Για την εκτέλεση του σκοπού θα διατεθεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) σε κάθε κορίτσι.
 • Η εκλογή των κοριτσιών θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατόπιν συνεδρίασης και αν η εκλογή αυτών συμπέσει με την εκλογή περισσότερων των δέκα κοριτσιών, τότε θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση.
 • Τα αποτελέσματα της κλήρωσης των κοριτσιών θα αναρτηθούν για δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για τυχόν υποβολή ένστασης από τις ενδιαφερόμενες εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση.
 • Οι ενδιαφερόμενες υποβάλλουν στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ») – 1ος όροφος, Οινώνης 3, Τ.Κ 18010 Αίγινα –κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπεύθυνη υπάλληλο Αικατερίνη Νασιώκα (τηλ.: 22973-20066, e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr)– φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία, στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας και αναφορά των συνημμένων εγγράφων (το έντυπο της αίτησης διανέμεται από το Δήμο)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία της ενδιαφερόμενης και ότι δεν έχει κληρωθεί από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους. (το έντυπο διανέμεται από το Δήμο)
 4. Εάν κάποια ενδιαφερόμενη κληρώθηκε από το συγκεκριμένο Κληροδότημα σε κλήρωση προηγούμενου έτους, δεν μπορεί να συμμετάσχει εκ νέου.
 5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  – Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κορίτσια ηλικίας 16 έως 45 ετών.
  – Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και δύο (2) κορίτσια από την ίδια οικογένεια.
 6. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2022 της οικογένειας της ενδιαφερόμενης όπου το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 12.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κατά 1.000,00€ για κάθε τέκνο.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν σαν οικογενειακό εισόδημα, το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια της ενδιαφερόμενης προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2023 ξεχωριστά για κάθε μέλος της οικογένειας (ενδιαφερόμενης και γονέων). Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία θα προσκομίζει μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας.
  – Η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 130.000,00€. Για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο, η συνολική αξία των ακινήτων αυξάνεται κατά 15.000,00€.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση μεταξύ των γονέων, θα λαμβάνεται υπόψιν η συνολική αξία των ακινήτων της ενδιαφερόμενης και του γονέα που έχει την επιμέλεια προσκομίζοντας σχετική δικαστική απόφαση ή ένορκη βεβαίωση.
 8. Φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2022 μόνο σε περίπτωση που η οικογένεια έχει προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το ποσό των 12.000,00€ ή η συνολική αξία των ακινήτων της οικογένειας ξεπερνά τις 130.000,00€

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 23-08-2023 έως και την Πέμπτη 21-09-2023.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία Κληροδοτημάτων στο τηλέφωνο 22973-20066.

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Share