Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (16 Ιουλίου 2024 – 11:00πμ)

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.: 77233/13-11-2021 και ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 -ΥΔ4, μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, την 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα έτους 2025.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (9/7/2024 – 12:30 – 15:00)

Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 09/07/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ – 15:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας

Για το θέμα, σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: dimsym@aeginadimos.gr ή lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (9 Ιουλίου 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 09 – Ιουλίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικού 4 για τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 385.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση Πρακτικού 3 για τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας» προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : “ Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 219.421,80€ πλέον ΦΠΑ, Ανάδοχος Εταιρεία : “ Πάκτωση Τεχνική Ι.Κ.Ε.”.

4. Λήψη απόφασης για την 2η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Επικινδυνότητας και Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αίγινας», συμβατικού ποσού 219.896,39€ πλέον Φ.Π.Α. 24% αναδόχου εταιρείας «Πάκτωση 
Τεχνική Ι.Κ.Ε.».

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την Κάλυψη δαπάνης για τις ανάγκες εκδήλωσης με τους εξής τίτλους: α) “ Για ποιους είναι ο αθλητισμός ; Μια…ασυνήθιστη θεώρηση για την αξία της άθλησης ”, β) “ Παραολυμπιακοί Αγώνες. Γνωρίστε το Boccia, ένα συναρπαστικό  παραολυμπιακό άθλημα ” που διοργανώνει η Δημοτική Επιτροπή Ομάδα Αθλητισμού Δήμου Αίγινας (ΟΜ.Α.Δ.Α.) με αφορμή τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

6. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την «Κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης προς τιμήν του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΟΙΝΟΗ».

7. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την «Κάλυψη δαπάνης για την διοργάνωση του 14ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας». 

8. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την «Κάλυψη δαπάνης για την δράση πραγματοποίησης δωρεάν σπιρομέτρησης στο Κέντρο Υγείας Αίγινας».

9. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την «Κάλυψη δαπάνης για τον εορτασμό της Ιεράς Μνήμης του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Μαραθώνα Αίγινας».

10. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτη του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς κατάλογους τελών ύδρευσης, κας. Ζ. Μ. Λόγο Λάθους Μέτρησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (4 Ιουλίου 2024 – 19:00)

Σας καλούμε στις 04 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 5056/2023 και ισχύει.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο και τη δράση της δημοτικής αρχής, και ειδικότερα:

α) Έως δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία από συμβούλους της πλειοψηφίας.
β) Έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 01η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄. Τα θέματα θα υποβληθούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsym@aeginadimos.gr είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στην με αριθμ. πρωτ. 8182/26-01-2024 εγκύκλιο (αρ. 98) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (25 Ιουνίου 2024 – 13:00) [ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για ΠΕΜΠΤΗ 27-Ιουνίου-2024, 13:00]

Σας γνωρίζουμε ότι, ΑΝΑΒΆΛΛΕΤΑΙ η σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής λόγω Πένθους και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 – Ιουνίου – 2024 και ώρα 13.00΄.


Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 25 – Ιουνίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και εισήγηση προς το Δ.Σ των οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτους 2018.

2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : “ Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 219.421,80 € πλέον ΦΠΑ, Ανάδοχος Εταιρεία : “ Πάκτωση Τεχνική Ι.Κ.Ε.”.

3. Περί έγκρισης σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Κλειστού Γυμναστηρίου Αίγινας»

4. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την «Κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση του ετήσιου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας “Ο Καποδίστριας”»

5. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την «Κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση της ετήσιας χορευτικής εκδήλωσης του Συλλόγου Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων»

6. Λήψη απόφασης περί απαλοιφής προσαυξήσεων χρεώσεων υδροληπτών στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (26 Ιουνίου 2024 – 19:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 26η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 (υποχρεωτική αναμόρφωση). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

2. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου από το Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 89/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

4. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για το έτος 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.

5. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών (άρθρο 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

6. Σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

7. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου μας για το έτος 2024-2025 και έγκριση σχετικού πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί διαγραφής παιδιού από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας (άρθρο 5 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών). Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Πετρίτη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (26 Ιουνίου 2024, 19:00)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 3η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο παλαιό Δημαρχείο Αίγινας (οδός Χρ.Λαδά 1) στις 26 του μηνός Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις-ενημέρωση του Προέδρου προς τα μέλη

Ερωτήσεις-τοποθετήσεις μελών

1. Συζήτηση επί των υποβληθέντων προτάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων της ΔΕΠΙΣ. 

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ως Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ

Νικόλαος Χ. Μαρίνος

Share

[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (19 Ιουνίου 2024) 

(Ακυρώνεται η αυριανή συνεδρίαση της ΔΕΠΙΣ λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου. Θα επαναπρογραμματιστεί εκ νέου)


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 3η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο παλαιό Δημαρχείο Αίγινας (οδός Χρ.Λαδά 1) στις 19 του μηνός Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις-ενημέρωση του Προέδρου προς τα μέλη
Ερωτήσεις-τοποθετήσεις μελών

1. Συζήτηση επί των υποβληθέντων προτάσεων για το Καλεντάρι 2024.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ως Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ

Νικόλαος Χ. Μαρίνος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (19 Ιουνίου 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 19 – Ιουνίου – 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης ( Υποχρεωτική ) του προϋπολογισμού έτους 2024.

2. Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αποσφράγισης, διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανημάτων έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού  385.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

3. Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο: “ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου  Αίγινας ”, συμβατικού ποσού 1.825.625,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

4. Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους την περίοδο 2024-2025.

5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

6. Απαλλαγή υπολόγου μετά την εξόφληση ποσού προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης και σωστής λειτουργίας υδρομετρητή.

7. Απαλλαγή υπολόγου μετά την εξόφληση επιδόματος παραπληγικού σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου.

8. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικής βραδιάς με την 60μελή χορωδία «ΣυνΩΔΗπόροι» στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας.

9. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης της Νέας Επαγγελματικής Ένωσης Αγίας Μαρίνας.

10. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαθέος.

11. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση της ετήσιας χορευτικής παράστασης του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας.

12. Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

13. Αποδοχή της ΣΤ’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

14. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτριας του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 – 19:00΄)

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα στην περιφέρειά μας, από την Τρίτη 11-6-2024 έως και την Πέμπτη 13-6-2024, η συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων της 11ης Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:00΄

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα στην περιφέρειά μας, από την Τρίτη 11-6-2024 έως και την Πέμπτη 13-6-2024, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11 ης Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14  Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30΄

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φιλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (11 Ιουνίου 2024 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 11η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00’, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ
    1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 16/15-05-2024 έγγραφη πρόταση του Ι.Θ.Σκόντζου προς το Κληροδότημα «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» για συμβιβαστική επίλυση αναφορικά με την εξόφληση της επιδικασθείσας αξιώσεως σε συνέχεια της αρ. 329/05-04-2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
    2. Έγκριση δαπάνης ποσού 246,31 ευρώ για την αμοιβή και τις δαπάνες του δικηγόρου κ. Δ. Μηλίτση για την αγωγή του Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» κατά Ι.Θ. Σκόντζου (απόφαση αρ. 329/05-04-2024 Ειρηνοδικείου Αθηνών)
    3. Έγκριση δαπάνης κοινοχρήστων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Μαρτίου 2024 για τα διαμερίσματα 1ου ορόφου (Α1, Α2, Α3, Α4) επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα (δαπάνες ιδιοκτήτη και αποπληρωμή αντικατάστασης λέβητα), ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» και συγκεκριμένα: Α1: 82,91 ευρώ, Α2: 58,98 ευρώ, Α3: 78,65 ευρώ και Α4: 158,81 ευρώ (σύνολο: 379,35 ευρώ). 
    4. Έγκριση δαπάνης αντικατάστασης σώματος καλοριφέρ και διακοπτών στο διαμέρισμα 1ου ορόφου Α4, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ» ποσού 160 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) (σύνολο: 198,4 ευρώ).

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)
    5. Έγκριση δαπάνης ποσού 246,31 ευρώ για την αμοιβή και τις δαπάνες του δικηγόρου κ. Δ. Μηλίτση για την αγωγή του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» κατά του Κωνσταντίνου Μαράκη (ή Μαράτση) (Απόφαση αρ. 330/05-04-2024  Ειρηνοδικείου Αθηνών).
    6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την επίδοση με δικαστικό επιμελητή της Απόφασης αρ. 330/05-04-2024  Ειρηνοδικείου Αθηνών και την έγκριση της δαπάνης επιδόσεως (περίπου 200,00 ευρώ) για την αγωγή του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» κατά του Κωνσταντίνου Μαράκη (ή Μαράτση).
    7. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος (ΔΕΗ) για το ακίνητο επί της οδού Π. Αιγινήτου 4, 2ου ορόφου (όπου στεγαζόταν η ΚΕΔΑ), ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» συνολικού ποσού 344,00 ευρώ (δύο λογαριασμοί: α) ληξιπρόθεσμη οφειλή 211,00 ευρώ και β) λογαριασμός με εξόφληση έως 10-06-2024: 133,00 ευρώ).
    8. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» για το έτος 2024 αναφορικά με την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές Ιατρικής, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, που θα φροντίζουν για την Αίγινα, σύμφωνα με τη Διαθήκη του διαθέτη Σπυρίδωνα Αλυφαντή. 
    9. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)» με σκοπό την απόδοση συμπληρωματικού ποσού στους φοιτητές Ιατρικής που υπέβαλαν αίτηση για την εκτέλεση σκοπού έτους 2024.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ
    10. Έγκριση δαπάνης κοινοχρήστων Μαρτίου-Απριλίου 2024 ύψους 252,00 ευρώ (δαπάνες ιδιοκτήτη – αποθεματικό, 7η-8η / 9 δόσεις) για το διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ».
    11. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο του ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων καταγόμενο από την Αίγινα.

ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
    12. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα.

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ
    13. «Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερουμένων οικονομικών πόρων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ
    14. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ» για το έτος 2024 αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share