Πρόκληση σε Συνεδρίαση της Ο.Ε. την 25η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 21-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                               Αρ. πρωτ.: 8884
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 25η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Continue reading

Share

Συνάντηση Δημάρχου Αίγινας με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                          ΑΙΓΙΝΑ 20/7/2017

Σήμερα 20/7/2017 και ώρα 12.30 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή σχετικά με το σοβαρότατο θέμα που έχει προκύψει με την μεταφορά των απορριμμάτων από το νησί μας προς τον Πειραιά .

Ως γνωστόν πραγματοποιείται καθημερινός αγώνας από τον Δήμαρχο Αίγινας με αλλεπάλληλες συναντήσεις και ραντεβού με τα αρμόδια Γραφεία για την εξεύρεση άμεσης λύσης.

Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στην οποία ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης είναι μέλος.

Ο Δήμαρχος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης πολιτικής καθότι σύμφωνα με τον Νόμο του 2014 δεν επιτρέπεται η μεταφορά των απορριμμάτων με επιβατηγά πλοία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες διενέξεις με το Λιμεναρχείο Αίγινας. Continue reading

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής την 25η Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 19 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 8788

Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη  6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 25
Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης: Continue reading

Share

Πρόσκληση  υποβολής οικ. προσφοράς για προμήθεια  μελανιών κλπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Αίγινα, 18/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ               Αρ. Πρωτ. 8716
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10        Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μελανιών και μονάδων απεικόνισης για τους
εκτυπωτές, προϋπολογισμού 1227,60 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ στίς 18/7/2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 13 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 8459
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 15 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 18η του
μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15΄ για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: Continue reading

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε. την 18η Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αίγινα, 14-07-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 8535
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.   κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  18 – ΙΟΥΛΙΟΥ – 2017,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 .

2.  Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Υλικών Ύδρευσης έτους 2017 ”.

4.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια  “Πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης έτους 2017 ”.

5.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 LT”.

6.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Αδρανών υλικών για αποκατάσταση Δημοτικών δρόμων και αποκατάσταση ζημιών από τοποθέτηση νέων παροχών”.

7.  Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

8. Σύνταξη των  όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Προμήθεια λαμπτήρων για το δημοτικό και κοινοτικό φωτισμό του δήμου Αίγινας”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

Οικ. προσφορά για τοποθέτηση κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αίγινα, 11/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.8332
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10           Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην τοποθέτηση ηλεκτρικών κλιματιστικών ψύξης θέρμανσης,
προϋπολογισμού 353,40 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Αναδειξη μειοδότη κατασκευαστή για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                   Αίγινα 10/7/2017

Μία “ ιστορική ημέρα για την Αίγινα “ και “ έργο ζωής” χαρακτηρίστηκε η σημερινή ημέρα της 10ης Ιουλίου 2017 από τον εμφανώς συγκινημένο Δήμαρχο Αίγινας κ. Δημήτρη Μούρτζη κατά την συνέντευξη που παραχώρησε στα ΜΜΕ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη του έργου κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέσει την Αίγινα με νερό ΕΥΔΑΠ , στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

Όπως ανάφερε ο Δήμαρχος Αίγινας στην κοινή συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρο , ανάδοχος του Έργου αναδείχτηκε η εταιρεία Κωσταντινίδης ΑΕ με έκπτωση 31.46 %

Άλλες προσφορές με μικρότερο ποσοστό έκπτωσης ήταν αυτές των εταιρειών

ΑΑΓΗΣ Α.Ε. 23.86%
Intrakat Α.Ε. 20.72%
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 11.86%
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 6.87%

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος από το Ελεγκτικό Συμβούλιο και η υπογραφή της Σύμβασης εντός του 2017 . “Η σύμβαση προβλέπει 18 μήνες γιο την υλοποίηση και τρία χρόνια εν συνεχεία συντήρηση.

Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέσει την Αίγινα με την ΕΥΔΑΠ μέσω Σαλαμίνας ( περιοχή Πέρανης ) θα είναι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά κατασκευαστικά δεδομένα καθώς έχει μήκος 14 χιλιομέτρων , θα ποντιστεί και θα στερεωθεί στο βυθό του Σαρωνικού με βάθος έως και 95 μέτρα και θα έχει την δυνατότητα τροφοδοσίας της Αίγινας με 25.000 εως 30.000 κυβικά ετησίως .,
Το γεγονός αυτό θα ανοίξει μιά νέα περίοδο για την Αίγινα και θα αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

Παρακολουθήστε παρακάτω την σχετική συνέντευξη

VIDEO

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για Μικροφωνική στον παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αίγινα, 10/07/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                Αρ. Πρωτ. 8237
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην ενοικίαση και λειτουργία μικροφωνικής εγκατάστασης για τηνεορτή λήξης περιόδου του Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 186,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής  οικ. προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αίγινα, 07/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ              Αρ. Πρωτ. 8203
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10        Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (45)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στον καθαρισμό συντήρηση (44) κλιματιστικών για όλα τα κτίρια
ιδιοκτησίας του Δήμου Αίγινας και (1) μονάδας κλιματισμού στο Δ.Σ του Δήμου Αίγινας, προϋπολογισμού 1.299,52
ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση οικ. προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αίγινα, 06/07/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                Αρ. Πρωτ.8153
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                            Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια ηλεκτρικών κλιματιστικών ψύξης θέρμανσης, προϋπολογισμού 2.100,31 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share