Ανακοινώσεις – Ενημέρωση από Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών και καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Σας ενημερώνουμε ότι το δημοτικό λεωφορείο την Πέμπτη 2/11 ,θα
εκτελέσει μόνο το μεσημβρινό δρομολόγιο που αφορά τους μαθητές των
σχολείων και από την Παρασκευή 3/11 θα εκτελεί τα δρομολόγια του
κανονικά, για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των κατοίκων των
χωριών του Νησιού μας.
2. ΚΑΨΙΜΟ ΚΛΑΡΙΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της χειμερινής περιόδου, επιτρέπεται το
κάψιμο των κλαδιών (όχι απορριμμάτων) από την 1/11/2017 έως και την
30/4/2018 .Για οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα:  Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για φωτοτυπίες, εκτυπώσεις κλπ . για Παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 31/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 58
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10 Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια φωτοτυπιών, βιβλιοδεσιών, πλαστικοποιήσεων, εκτυπώσεων και εμφάνισης φωτογραφιών για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, προϋπολογισμού 499,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για προμήθεια εποπτικού υλικού για παιδικό σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 31/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 56
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10 Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια βιβλίων, εποπτικού υλικού και γραφικής ύλης για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, προϋπολογισμού 2.365,15 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για την προμήθεια ειδών για τον Παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 31/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 57
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10 Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια κουτιών αποθήκευσης, πατάκια μπάνιου και διαφόρων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, προϋπολογισμού 465,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Ενημέρωση Δημοτών για την γρίπη

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας
Πληροφορίες : κ. Σοφία Χατζίνα
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Τηλ. 2297320054

Aίγινα 12 Οκτωβρίου 2017
Προς : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ενημέρωση σχετικά με τη γρίπη

Η γρίπη είναι μια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που
προκαλείται από τους ιούς της γρίπης. Στην Ελλάδα, η περίοδος εμφάνισής της
διαδράμει από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με έξαρση της δραστηριότητας μεταξύ
Ιανουαρίου και Μαρτίου. Continue reading

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Αίγινας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 26-10-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 14501

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων του Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού 24.366,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Continue reading

Share

Εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Αίγινα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με κάθε επισημότητα και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Αίγινα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με το εωθινό από το 1ο σύστημα Ναυτοπροσκόπων και την έπαρση της Σημαίας στην προβλήτα Ν.Ο.Α . Ακολούθησε η δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας και η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας παρουσία του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη επικεφαλής μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου , των Αρχών και των εκπροσώπων Φορέων , Συλλόγων και Οργανώσεων . Παρευρίσκοντο επίσης τα Σχολεία της Αίγινας με τη σημαία τους . Continue reading

Share

Πρακτικό της υπ΄ αριθ. 23/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας – Εκλογή Προέδρου Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα

από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 23/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αίγινας.
Στην Αίγινα σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται επί των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
14181/20.10.2017 έγγραφη πρόσκληση Continue reading

Share

Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  Γραφείο Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα  Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Aίγινα 19 Oκτωβρίου 2017
Προς : Όλους τους πολίτες  της Αίγινας           ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 18-10- 2017, πραγματοποιήθηκε
επαναληπτικός ψεκασμός (δέκατος τέταρτος), στα πλαίσια του
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017 Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για σύναψη σύμβασης ιατρού εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 25/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών: 54
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στη σύναψη σύμβασης ιατρού εργασίας , προϋπολογισμού 2.250
ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για προμήθεια παιχνιδιών παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αίγινα, 24/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 53
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10                                                  Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΑΞΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια παιχνιδιών παιδικής χαράς,  παιχνιδιών τάξης,  βιβλίων  και  διαφόρων  υλικών  για την εύρυθμη λειτουργία   και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, προϋπολογισμού 8.741,99 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Continue reading

Share

Συνάντηση του Δημάρχου Αίγινας με τον Υπουργό Εσωτερικών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση του Δημάρχου Αίγινας με τον Υπουργό Εσωτερικών»


Ο Δήμαρχος Αίγινας κ.Μούρτζης Δημήτριος συναντήθηκε
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Πάνο Σκουρλέτη την Παρασκευή
20 Οκτωβρίου 2017.
Στην προγραμματισμένη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα
που απασχολούν τον Δήμο μας και κυρίως την εξασφάλιση της
δαπάνης που θα απαιτηθεί για τα επόμενα δύο χρόνια
προκειμένου να διασφαλιστεί η υδροδότηση του νησιού μας έως
ότου να ολοκληρωθεί το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Continue reading

Share