ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΔΑΟΑ (8 Αυγ. 2023, 13:00-15:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 08 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 έως 15:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. «Διαμόρφωση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας Έτους 2023».

2. «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Έτους 2023 του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας» .

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) την γραμματέα του ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη  Αργυροπούλου, e – mail : p.argyropoyloy@gmail.gr για τη ψήφο σας επί του θέματος.

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου είτε με την γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου στον αριθμό 22973-20037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  2. Π_Υ 2023 ΔΑΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
  3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΔΑΟΑ
Share