Author: cs

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012667883)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασίας επισκευής του μονοαξονικού συρόμενου (ρυμουλκούμενου) πετρελαιοκίνητου υδρόψυκτου μηχανήματος θραύσης κλαδιών , εργοστασίου κατασκευής VERMEER τύπου BC 1000 XL, της  Υπηρεσίας Καθαριότητας που εξυπηρετεί την διαχείριση του αστικού πρασίνου με λειοτεμαχισμό κλαδεμάτων, κλάδων, προϊόντων αποψίλωσης και οργανικής ύλης λόγω βλάβης που διαπιστώθηκε στην αντλία ψεκασμού πετρελαίου  εσωτερικής καύσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του , η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής πετρελαιοκινητήρων που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (δοκιμαστήριο- εργαστήριο αντλιών ψεκασμού υψηλής πίεσης-μπεκ, διαγνωστική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας Bosch,  χρονισμού, ρύθμισης αβάνς, στροφών, αναλυτή καυσαερίων Bosch, και να καλύπτουν τις οδηγίες/πρωτόκολλο του κατασκευαστή) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι  βλάβης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.5925/09-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012633966).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012667883)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012633966)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (15/05/2023, 13:00 – 14:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 15/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ – 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα:

1. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ AIΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002698 από τον Δήμο μας, ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου (φυσικό αντικείμενο).

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com) ή τηλεφωνικά (22973-20019 ή 6946-753181) τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λορέντζο Αθανάσιο, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το  ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι συνδέεται με την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας καθώς και για την ανανέωση των συμβάσεων των δύο υπαλλήλων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη δομή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 58ης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να πραγματοποιήσει την 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στις 18 και 19 Μαΐου 2023.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης δράσης και θέλοντας να ενισχύσουν το κεντρικό μήνυμα «Δώσε αίμα, σώσε μια ζωή», προγραμματίζουν ένα δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά. Μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την έννοια της αιμοδοσίας και σε τι βοηθά η προσφορά αίματος.

Η δράση θα περιλαμβάνει:
• Προβολή ταινίας κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Αίμα». Μια απολαυστική περιήγηση στο ανθρώπινο σώμα και στον τρόπο που αυτό λειτουργεί με το αίμα.
• Ανάγνωση παραμυθιού για την αιμοδοσία
• Χημικό πείραμα που θα παρουσιάζει τη διαδρομή του αίματος προς την καρδιά και τον τρόπο με τον οποίο της δίνει ζωή.
• Ζωγραφική με θέμα το ανθρώπινο σώμα και τη διαδρομή του αίματος εντός αυτού.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς εθελοντές αιμοδότες του νησιού μας. Άλλωστε, «σήμερα παιδί, αύριο αιμοδότης»!

Καθώς τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, έχουμε προγραμματίσει κι ένα μικρό αφιέρωμα στη σημαντική αυτή ημέρα το οποίο θα περιλαμβάνει:
• Ανάγνωση κειμένου του Κώστα Κρομμύδα για τη μητέρα
• Χειροποίητες ευχετήριες κάρτες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ημερομηνία: Κυριακή 14 Μαΐου 2023
Τόπος: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αίγινας (αίθουσα εκδηλώσεων)
Ώρα: 11.00
Υπεύθυνη: Μαριάνθη Στάθη
Είσοδος ελεύθερη

Σας περιμένουμε με τα παιδιά σας στη διπλή γιορτής μας: της Μητέρας και της προσφοράς στον συνάνθρωπο!

Με εκτίμηση,

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος Αίγινας
Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012641331) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην ανάθεση της διενέργειας απεντόμωσης και μυοκτονίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Δημοτικών Κτιρίων καθώς και στα φρεάτια ομβρίων υδάτων του Δήμου μας στην πόλη της Αίγινας ήτοι στο χώρο του γκαράζ, σε όλα τα δημόσια σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Παιδικούς Σταθμούς και ΙΕΚ του Δήμου Αίγινας, σε όλους τους χώρους του Δημοτικού κτιρίου, ΚΕΠ, στο παλαιό Δημαρχείο, στις δημοτικές τουαλέτες στο ίδιο κτίριο, στις Δημοτικές τουαλέτες στην πλατεία Εθνεγερσίας και στο γραφείο της ΚΕΔΑπροκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία των δημοτικών υπαλλήλων και των κατοίκων του νησιού μας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5580/03-05-2023 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012591297).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012641331)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012591297)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012636387)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας+επικαθήμενο) τηςυπηρεσίας καθαριότητας,κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Mercedes με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139 και του επικαθήμενου οχήματος, εργοστασίου κατασκευής MARREL με αριθμό πλαισίου 1P3RL213 και ΑΡ. Σασί (Chasis number) 00267.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.5674/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012605760).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012636387)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012605760)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6462 (ΑΔΑΜ: 23PROC012633774)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6462 διαξονικό απορριμματοφόρο όχημα αποκομιδής σύμμεικτων Απορριμάτων, εργοστασίου κατασκευής Mercedes Benz με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122458 που παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πέδησης, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.5675/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ  :23REQ012606102).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633774)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012606102)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6492 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633659)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασίας επισκευής του υπ΄αριθ. ΚΗΥ 6492 οχήματος της υπηρεσίας ύδρευσης, κλειστό φορτηγό τύπου βαν , κατηγορίας Ν1 (μικρότερο των 3,5 t), εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου Doblo με  αριθμό πλαισίου ZFA2230000556138 ,κατόπιν αιφνίδιας βλάβη που παρουσίασε στον ποδομοχλό του συμπλέκτη και μέρη του κινητήρα, προκειμένου το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες  της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5676/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012606558).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633659)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012606558)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 έως και την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 (εκτός Σαββατοκύριακου) και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική και συνιστάται όταν παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

58η Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Αίγινας

Σε μια περίοδο που οι ανάγκες των συνανθρώπων μας για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ο Δήμος Αίγινας διοργανώνει την 58η Εθελοντική Αιμοδοσία στην αίθουσα «Παύλος Ανδρεόπουλος» του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 από τις 9:00 έως τις 17:00. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22973 20013.

Το αίμα είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο και προσφέρεται σε όποιον συνάνθρωπό μας το έχει πραγματικά ανάγκη!

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς τους εθελοντές αιμοδότες, που ήσασταν και είστε πάντα κοντά μας, προσφέροντας λίγο από το αίμα σας. Αλλά και σε όσους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Εθελοντική Αιμοδοσία για πρώτη φορά κι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, ελάτε και γίνετε κι εσείς εθελοντές αιμοδότες.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Κατά την προσέλευσή σας είναι υποχρεωτική η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας κι ο αριθμός ΑΜΚΑ.

Μην ξεχάσεις! Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου!

«ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΣΩΣΕ μια ΖΩΗ»!

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (12 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 12η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης δημιουργίας δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 3926/29.03.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share