Author: cs

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική και συνιστάται όταν παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

Μήνυμα του Δημάρχου Γιάννη Ζορμπά για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Τον Νοέμβρη του 1973 οι νέοι αψήφησαν το φόβο.

Αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση ενάντια στον αυταρχισμό και την καταπίεση, την αδικία και τον περιορισμό των ελευθεριών τους.

Αγωνίστηκαν για ένα καλύτερο μέλλον για την χώρα μας.

Φοιτητές, μαθητές και απλοί πολίτες, υπερασπίστηκαν διαχρονικές αξίες και ιδανικά.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί σύμβολο αγώνων και διεκδικήσεων. Ένα σύμβολο ελπίδας και μια διαρκή υπενθύμιση της θυσίας που έκαναν οι νέοι για την Δημοκρατία και την Ελευθερία.

Σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από αυτή την ιστορική μέρα. Είναι χρέος μας να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και να υπερασπιζόμαστε τα ύψιστα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν.

Μόνο έτσι τιμούμε πραγματικά όλους εκείνους που αντιστάθηκαν και αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία.

Share

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 59η Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Αίγινας

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 η 59η Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Αίγινας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Ανδρεόπουλος» στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας.

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές αιμοδότες, που προσήλθαν και προσέφεραν ένα ιδιαίτερα πολύτιμο αγαθό, που καθημερινά σώζει ζωές συνανθρώπων μας.

Στην διάρκεια της διήμερης Εθελοντικής αιμοδοσίας συγκεντρώθηκαν 120 μονάδες αίματος από τους περίπου 150 εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν στην δράση.

Ευχαριστούμε θερμά την Saronic Ferries, την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε, το Aegina Portal, τον Δ.Α.Ο.Α και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας κ. Παναγιώτη Κασιμάκη για την προσφορά και την αμέριστη βοήθειά τους.

Θερμές ευχαριστίες και στο προσωπικό της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που διενήργησε τις αιμοληψίες.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην 60η Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Αίγινας τον Μάιο του 2024.

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4196 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NISSAN, ΤΥΠΟΥ Cabstar, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ VWASBFTLOY1123364 (ΑΔΑΜ: 23PROC013780735)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4196 διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1, της υπηρεσίας καθαριότητας (αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών στο ΣΜΑ), εργοστασίου κατασκευής NISSAN τύπου Cabstar, με αριθμό πλαισίου VWASBFTLOY1123364, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα του υπερπληρωτή καυσίμου (τουρμπίνα) με συνέπεια την μη εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα, την αδυναμία προοδευτικής αύξησης των στροφών του κινητήρα με αποτέλεσμα την δυσκολία κατά την κίνηση του οχήματος. 

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξιδεικευμένο συνεργείο επισκευής οχημάτων κατηγορίας Ν1 που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (δοκιμαστήριο υδραυλικών συστημάτων υψηλής υδραυλικής πίεσης) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι βλάβης.

Προυπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών : 1.504,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προυπολογισμού για τις εργασίες επισκευής:690,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός:2.194,98 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16196/10-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013746420).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗο4196 (ΑΔΑΜ: 23PROC013780735)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013746420)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΔΥΑΞΟΝΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6459, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES ΜΟΝΤΕΛΟ ATEGO» (ΑΔΑΜ: 23PROC013779882)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6459 διαξονικού οχήματος αποκομιδής απορριμμάτων, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES μοντέλο ATEGO, της υπηρεσίας καθαριότητας, κατόπιν βλάβης που διαπιστώθηκε στο σύστημα πέδησης, με έναυση της αντίστοιχης ερυθρής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του οδηγού.

• Προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών: 390,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
• Προϋπολογισμός δαπάνης εργασιών επισκευής: 250,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
• Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης : 640,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.16121/08-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013730267).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΗΥ6459 (ΑΔΑΜ: 23PROC013779882)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013730267)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4154 ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013772642)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμόν κυκλοφορίας ΚΗΟ 4154 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής, εργοστασίου κατασκευής SCANIA, με αριθμό πλαισίου XLEP6X40004390999, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης. Η εν λόγω βλάβη διαπιστώθηκε στο σύστημα κλιματισμού καμπίνας και έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εξασφάλισης υγιεινών συνθηκών διαβίωσης μέσα στο φορτηγό, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, την εξασφάλιση της υγείας των οδηγών, την οδική ασφάλεια, και την βελτιστοποίηση των συνθηκών μέσα στην καμπίνα οδήγησης. Κατά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου στο αρθρωτό όχημα διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος λόγω βλαβών όπου χρήζουν άμεσης επισκευής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16445/ 14.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013764024).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗO 4154 (ΑΔΑΜ: 23PROC013772642)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013764024)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013769085)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας επισκευής του υπό αριθμόν κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού και στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής αντίστοιχα, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139, το οποίο σύρει το υπό αριθμό πλαισίου YFKTF34F επικαθήμενο όχημα (κιβωτάμαξα). Το εν λόγω  όχημα παρουσίασε αιφνίδια βλάβη και πιο συγκεκριμένα δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα.

Συνολικός Προϋπολογισμός για υλικά και εργασία: 3.419,00 € πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 4.239,56 € με Φ.Π.Α.24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16324/13.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013755408).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΥ 6468 (ΑΔΑΜ: 23PROC013769085)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013755408)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013765983)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και την ανάθεση εργασίας επισκευής του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139, το οποίο σύρει το υπό αριθμό πλαισίου YFKTF34F επικαθήμενο όχημα (κιβωτάμαξα-press container), κατόπιν αιφνίδιας βλάβης και συγκεκριμένα λόγω ένδειξης χαμηλής πίεσης που παρουσίασε στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα του συστήματος πέδησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός για υλικά και εργασία: 175,00 € πλέον Φ.Π.Α.24%, ήτοι 217,00 € με Φ.Π.Α.24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15526/30.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013676302).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΥ 6468 (ΑΔΑΜ: 23PROC013765983)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013676302)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6567  ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013765320)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή της βλάβης του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6567 αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας+επικαθήμενο) της υπηρεσίας καθαριότητας, κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Volvo με αριθμό 
πλαισίου YV2H2B5A3KB442133 και του επικαθήμενου οχήματος με αριθμό πλαισίου NL 2414, κατόπιν διακοπής της λειτουργίας του λόγω εμφάνισης ένδειξης βλάβης στον πίνακα οργάνων του οδηγού. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 16122/ 08.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013730126).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΥ 6567 (ΑΔΑΜ: 23PROC013765320)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013730126)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6540» (ΑΔΑΜ: 23PROC013763536)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6540 διαξονικού οχήματος κατηγορίας N2 αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, εργοστασίου κατασκευής IVECO με αριθμό πλαισίου ZDFA1LG0302499311, της υπηρεσίας καθαριότητας, κατόπιν έλλειψης πίεσης που διαπιστώθηκε στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15714/ 01.11.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ : 23REQ013687950).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013763536)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013687950)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Ανακοίνωση – Νωρίτερα θα κλείσει το ταμείο του Δήμου λόγω έκτακτης αναβάθμισης

Σας ενημερώνουμε πως σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, το ταμείο του Δήμου θα λειτουργεί εκτάκτως μέχρι τις 12:30μμ, λόγω τεχνικής αναβάθμισης στις υποδομές του δικτύου του Δήμου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Share

Αποκατάσταση του παράδρομου από Μαραθώνα προς Αρχαίο Ελαιώνα

Αποκαταστάθηκε ο παράδρομος από Μαραθώνα προς Αρχαίο Ελαιώνα, ο οποίος είχε αποκλειστεί έπειτα από μαρτυρίες περιπατητή για την ύπαρξη ακαριαίου πυραγωγού σχοινίου (φυτίλι).

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία σε συνεργασία με τον Δήμο απέκλεισε την περιοχή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς, υπό την καθοδήγηση του οποίου στήθηκε η επιχείρηση αποκατάστασης.

Ο Δήμος Αίγινας συμμετείχε στην επιχείρηση με ιδιόκτητο μηχάνημα έργου και την παροχή ανθρώπινου δυναμικού, όπου αυτό ζητήθηκε.

Η ετοιμότητα και η άρτια συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών οδήγησαν στην πλήρη αποκατάσταση του παράδρομου και στην παράδοσή του ξανά στην ασφαλή κυκλοφορία.

Ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, θέλει να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τόσο τον διοικητή της αστυνομίας κ. Αθανάσιο Καράγιαννη, όσο και τον Λοχαγό και τον Επιλοχία του τάγματος, κ. Σιμιτζή Χρήστο και κ. Τσίτση Παναγιώτη, καθώς και τον κ. Λαζάρου Ιωάννη, χειριστή μηχανήματος έργου του Δήμου Αίγινας, για την επαγγελματική τους διαχείριση.

Share