Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική πρόσκληση

Share

Δελτίο Τύπου – Αίτημα για διενέργεια επιθεώρησης της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της νήσου Αίγινας απέστειλε χθες το απόγευμα 2 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς στο Λιμεναρχείο Πειραιώς και στο Λιμεναρχείο Σαλαμίνας

Η επιστολή – αίτημα αναφέρει τα εξής:

Κύριοι,

Στις 24/01/2024 ο εκπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας του υποθαλάσσιου αγωγού, μέσω του οποίου υδροδοτείται το νησί μας, με ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι εμφανίσθηκε βλάβη σε κάποιο σημείο του υποθαλάσσιου αγωγού, χωρίς να μπορεί να το προσδιορίσει αλλ’ ούτε την αιτία αυτής.

Στις 26/1/2024 η κατασκευάστρια εταιρεία με ενημέρωσε εγγράφως ότι στις 25/01/2024 «…επιθεώρησαν την παράκτια όδευση του υποθαλάσσιου στην Σαλαμίνα, με χρήση μισθωμένου πλωτού μέσου, ROV και χειριστή του, συνεργείου δυτών, τοπογράφου, κλπ.

Η επιθεώρηση ξεκίνησε από την αρχή του αγωγού στον λιμένα Περάνης και αφού επιθεωρήθηκε όλο το μήκος του παράκτιου τμήματος, ενδείξεις της ζημιάς που προκάλεσε την διαρροή εμφανίστηκαν στα όρια του παρακτίου τμήματος περίπου στα -50μ και περίπου στην ΧΘ 0+835 της όδευσης του αγωγού.

Στην θέση αυτή μέσω της κάμερας του ROV διαπιστώθηκε βαθούλωμα (κρατήρας) στη προστασία, καθώς και ελαφριά θολότητα, που είναι ένδειξη διαφυγής γλυκού νερού. Ωστόσο, ο ίδιος ο αγωγός δεν είχε αποκαλυφθεί, μόνο ελάχιστα τμήματα του ήταν ορατά, και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να φανεί η ζημιά του και η έκτασή της. Εν συνεχεία ανοίχθηκε η δικλείδα του αγωγού στο φρεάτιο της Περάνης για πολύ λίγο χρόνο και από την έντονη ροή που διαπιστώθηκε από το ROV, επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι αυτό είναι το σημείο της διαρροής. Στην συνέχεια υποχρεώθηκε το πλωτό σε αποχώρηση λόγω καιρού. Σχεδιάζεται η επανάληψη της αυτοψίας στο σημείο αυτό, παρόλο που δεν αναμένουμε να προστεθεί κάτι ουσιώδες στα παραπάνω».

Όπως φαίνεται, από την επιθεώρηση της κατασκευάστριας εταιρείας, ο υποθαλάσσιος αγωγός, από τον οποίο μεταφέρεται το νερό της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην Αίγινα, επιθεωρήθηκε από το λιμένα Περάνης, στη Σαλαμίνα και σ’ όλο το μήκος του παράκτιου τμήματος, ενδείξεις δε της ζημιάς που προκάλεσε την διαρροή εμφανίστηκαν στα όρια του παρακτίου τμήματος περίπου στα -50μ (δηλ. σε βάθος περίπου 50 μέτρων) και περίπου στην ΧΘ 0+835 της όδευσης του αγωγού. Ειδικότερα, στη θέση αυτή, μέσω κάμερας, διαπιστώθηκε βαθούλωμα (κρατήρας) στην προστασία του αγωγού, από σκύρο και εξωτερικά αυτού τσιμεντοστρώματα. Στο σημείο που εντοπίσθηκε η βλάβη, το σκύρο που τοποθετήθηκε για την προστασία του υποθαλάσσιου αγωγού έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση, ειδικότερα έχει φανεί στην επιφάνεια των τσιμεντοστρωμάτων. Όπως ενημερώθηκα, με το ως άνω έγγραφο, πρέπει να γίνει και νέα επιθεώρηση, ώστε να επιβεβαιωθεί η έκταση της βλάβης. Επιπλέον, ενημερώθηκα ότι η αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού θ’ απαιτήσει χρονικό διάστημα ενός (01) περίπου μηνός.

Επειδή η υδροδότηση του νησιού μας αποτελεί μείζον ζήτημα για την ζωή των κατοίκων του νησιού μας.

Επειδή, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού, εμφανίσθηκαν τρεις (3) φορές ζημιές στην υπό κατασκευή εγκατάσταση, οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τυχαία περιστατικά.

Επειδή, τώρα, εμφανίσθηκε η προπεριγραφείσα (σοβαρότατη) βλάβη, η αιτία προκλήσεως της οποίας δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, όμως κι αυτή δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε τυχαίο περιστατικό.

Κατόπιν τούτων ζητάμε από εσάς να επιθεωρήσετε με εξειδικευμένο συνεργείο το σημείο της βλάβης και να μας γνωστοποιήσετε τα συμπεράσματα σας, αν δηλαδή η βλάβη οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή κατασκευαστικό λάθος ή αν πρόκειται περί δολιοφθοράς.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (7-2-2024 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 07 Φεβρουάριου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης για την Χρονική παράταση της υπ.αρ. 1987/10-02-2023 (23SYMV012115474) σύμβασης για την “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αίγινας”.

2. Έγκριση δεσμευτικής εισήγησης εγγραφής πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας έτους 2024 σχετικά με την υπ. αριθμ. 16/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Απευθείας Μίσθωση γεώτρησης για τις ανάγκες υδροδότησης  της Νήσου Αίγινας κατόπιν αιφνίδιας βλάβης υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης”.

3. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) σε συνέχεια της υπ.αρ. 05/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας.

5. Περί διόρθωσης οφειλής της Τ. Α – Α. από τον βεβαιωμένο κατάλογο 52/2023 που αφορά διόρθωση κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου ολοκληρώθηκε το τριήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 196ης επετείου από την άφιξη και ορκωμοσία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Α. Καποδίστρια, στην Αίγινα.

Ο Δήμος Αίγινας πραγματοποίησε μια σειρά από εκδηλώσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν και να διατηρήσουν ζωντανή τη σπουδαία ιστορία του Νησιού μας.

Την Παρασκευή 26/1/2024, τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αίγινας και εν συνεχεία εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Δικηγόρο, Ερευνητή κ. Γεώργιο Τσατήρη, ενώ ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση στεφάνων.

Το Σάββατο το πρωί 27/01/2024, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Α. Καποδίστριας» στο Παλαιό Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των από κοινού δράσεών του.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων Αμμοχώστου, Ναυπλίου και Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε ομιλία για τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια από τον Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χρήστο Λούκο, ενώ ακολούθησε συναυλία κλασικής μουσικής με την υψίφωνο Ισμήνη Παπαδοπούλου και τον πιανίστα Δημήτρη Βεζύρογλου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο Αίγινας.

Την Κυριακή 28/01/2024 οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με τα εγκαίνια της έκθεσης «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» σε επιμέλεια της κας Ίριδας Κρητικού στην Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και με τον 13ο Αγώνα Δρόμου «Ιωάννης Καποδίστριας», με ρεκόρ συμμετοχών.

Θέλουμε να ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγμάτωση των εκδηλώσεων.

Θερμές ευχαριστίες επίσης στην Saronic Ferries για την προσφορά μετακίνησης και στο Aeginaportal για την κάλυψη των εκδηλώσεων.

Share

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ.

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31 Ιαν. 2024 – 16:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στις 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς η διαδικασία εκλογής έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Μετάθεση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της εκδήλωσης της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης και του Συλλόγου “Φίλων Ιεραποστολής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κορέας” που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν των εκπαιδευτικών του νησιού μας την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 17.30΄ στο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης, καθώς και της επιθυμίας αρκετών μελών του δημοτικού συμβουλίου να παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή, ανταποκρινόμενοι στην σχετική πρόσκληση που παρέλαβαν, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00΄

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φιλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31 Ιαν. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου.  

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής
2. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”
3. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
4. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”
5. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας”
6. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του για να συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών
7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στις Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Αίγινας για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής
9. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της από 27-12-2023 σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας της δράσης «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: μρ αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5217080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500008» για τα έργα α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια υλικών Άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς και το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αίγινας για το 
έτος 2024”, προϋπολογισμού : 68.334,92€ (πλέον Φ.Π.Α.).

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την “Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.082,86€ πλέον του ΦΠΑ.

4. Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των Δήμων, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (τέλος ταφής).

5. Αποδοχή της Α’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Λήψη απόφασης για την κοπή δυο Ευκαλύπτων ύστερα από αίτηση κ. Τ. Ζ, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου . 

7. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κολωνακίων ύστερα από την υπ. αριθμ. 296/09-01-2024 αίτηση κ. Γ. Π. και σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

8. Περί αλλαγής υπόχρεου Σ. Ξ. οφειλών δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου.

9. Περί αλλαγής υπόχρεου Ε. Τ. Και Β. Ε. οφειλών δημοτικών τελών, σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου .

10. Περί αλλαγής υπόχρεου Ο. Γ. και Σ. Ε. Χ. οφειλών δημοτικών τελών, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

11. Περί διαγραφής ποσού οφειλής του Δ. Κ. από βεβαιωμένο στον κατάλογο 490/2020 που αφορά πρόστιμο Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

12. Περί διαγραφής προσαυξήσεων του Π. Γ. από βεβαιωμένους καταλόγους, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

13. Περί διαγραφής οφειλής του Σ. Μ και Ι. Γ. από τον βεβαιωμένο κατάλογο 291/2021 που αφορά ενοίκιο εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

14. Περί επιστροφής ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων στον Τ. Α., σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

15. Περί διαγραφής οφειλής του Λ. Μ. λόγω εκ παραδρομής διαγραφής ποσού της ήδη αποπληρωμένης οφειλής απώλειας ευεργετημάτων, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024.

Προϋπολογισμός για την υπηρεσία: 11.970,60 € (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

Πλήρη τεχνική περιγραφή της υπό ανάθεση υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο υπ. αρ. πρωτ. 1185/26.01.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014178284 2024.01.26) Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική  Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή του Δήμου Αίγινας

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014179742)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΔΑΜ:24REQ014178284)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share