ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΒΚΡ790, ΒΚΡ789, ΧΜΙ61, ΖΙΑ475 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΥΒΝ4048 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή των δίτροχων οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης και της υπηρεσίας καθαριότητας ως κάτωθι:

1) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 790 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
2) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 789 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
3) Την επισκευή του υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΥΒΝ 4048 δίτροχου μοτοποδηλάτου, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, τύπου ZIP.
4) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΧΜΙ 61 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας
5) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΖΙΑ 475 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ΄αριθμ.4684/02-04-24 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (17 Απρ. 2024 – 13:00)* (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 17 – Απριλίου – 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικών Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του  Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.640,00€ πλέον του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους.

2. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την πραγματοποίηση δράσεων – εκδηλώσεων του Δήμου Αίγινας:
α. Πασχαλινή δράση με το “Όλοι Μαζί Μπορούμε”,
β. Ομιλία με θέμα “Πώς να ανθίσουμε μέσα από τις δυσκολίες”,
γ. Ημερίδα με το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά “Ευαισθητοποίηση στα θέματα της ειδικής αγωγής – γνωριμία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας”.

3. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης του κ Μ. Ν. του Ε..

4. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Χ. Φ. του Ε..

5. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Π. Ι. του Δ..

6. Απαλοιφή προσαυξήσεων χρεώσεων στους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας αίτησης της κ Σ. Ξ. του Σ.

7. Περί διαγραφής οφειλής της κα. Κ. Α. απώλειας ευεργετημάτων λόγω COVID 19, σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την κοπή Ευκαλύπτου ύστερα από αίτηση της κα. Μ. Ε, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

9. Λήψη απόφασης για την κοπή Πεύκου ύστερα από αίτηση του κ. Μ. Ν, σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι από την Δευτέρα 15 Απριλίου έως και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή αγαθών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982

Share

Κατάλληλο για κάθε ανθρώπινη κατανάλωση το νερό δικτύου

Χθες 10/4/2024 παραλάβαμε και τις τελευταίες εκθέσεις δοκιμής νερού για την δημοτική κοινότητα Αίγινας και την δημοτική κοινότητα Κυψέλης, που αφορούν την καταλληλότητα του νερού στο δίκτυο του Δήμου Αίγινας.

Σε συνδυασμό με τις τρεις προηγούμενες, που είχαν παραληφθεί στις 3/4/2024 και αφορούσαν στις δημοτικές κοινότητες Μεσαγρού, Σουβάλας και Πέρδικας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το νερό που τρέχει πλέον στο δίκτυο του Δήμου είναι νερό της ΕΥΔΑΠ. Οι τιμές είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829/ ΦΕΚ 3525 Β/25-5-2023, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Συνεπώς, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε ανθρώπινη χρήση.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολίτες της Αίγινας, τους επιχειρηματίες και τους καταστηματάρχες για την εμπιστοσύνη και την υπομονή που έδειξαν σε αυτήν την δύσκολη για το νησί μας συγκυρία.

*Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην παρούσα επίσημη σελίδα του Δήμου Αίγινας.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (11 Απρ. 2024 – 9-10πμ)

Κατεπείγουσα – διά περιφοράς – συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00΄ – 10:00΄ π.μ. για λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση 3ου πρακτικού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00΄ – 10:00΄ π.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά, στο e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν email, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (10 Απρ. 2024 – 18:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων “Ιωάννης Πούντος”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 10η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30’, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης κοινοχρήστων για το ακίνητο επί της οδού Σόλωνος 40-Αθήνα περιουσίας του Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”, περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ποσού 313€ (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Δ’ Άρθρο 1: οικονομικές υποχρεώσεις ακινήτων).

2. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Λεονάρδος Λαδάς”.

3. Έγκριση δαπάνης ύψους 75€ για την αλλαγή κλειδαριάς του Α3 διαμερίσματος επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα το οποίο είναι μισθωμένο (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 2: επισκευές ακινήτων).

4. Έγκριση δαπάνης ύψους 240€ (πλέον 24% ΦΠΑ), συνολικού ποσού: 297,6€ για την επισκευή λόγω παλαιότητας ενός σώματος καλοριφέρ καθώς και των διακοπτών καλοριφέρ στα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4 επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, τα οποία είναι μισθωμένα (Προϋπολογισμός 2024: Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 2: επισκευές ακινήτων).

5. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Βιργινία Γκίκα”.

6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 1.262 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Αγίων Ασωμάτων Αίγινας, ιδιοκτησίας της Κοινωφελούς Περιουσίας ‘Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)’ μεταξύ του Κληροδοτήματος και του Δήμου της Αίγινας κατόπιν σχετικού αιτήματός του και τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης.

7. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)”.

8. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ταρσίτσα Θωμαΐδου”.

9. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ιουλία Κάτσα”.

10. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Παντελής και Άρτεμις Κάππου”.

11. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Λεωνίδας Γκίκας”.

12. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Ιωάννης Γκίκας”

13. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Διονύσιος Κρητικός”.

14. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Γεώργιος Μούρτζης”.

15. Έγκριση Σχεδίου Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2024 του Κληροδοτήματος “Βασιλική Ντρε”.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη οικονομική λειτουργία των Κληροδοτημάτων.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Προσκλήσεις Κληροδοτημάτων διαχείρισης Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση σκοπού έτους 2024

1. Κληροδότημα “Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

2. Κληροδότημα “Ταρσίτσα Θωμαΐδου”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

3. Κληροδότημα “Ιουλία Κάτσα”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

4. Κληροδότημα “Π. & Α. Κάππου”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

5. Κληροδότημα “Λεονάρδος Λαδάς”: Πρόσκληση – Σκοπός 2024

Share

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (Ιnternational Day of Sport for Development and Peace) που καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου, ο Δήμος μας συμμετέχει στον εορτασμό μέσω της Αντιπεριφέρειας Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Ως στόχο έχει να προωθήσει τη σημασία του αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στον κόσμο, της ισότητας των φύλων, της ενσωμάτωσης και στην καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, των προκαταλήψεων, του φόβου και των παρεξηγήσεων, που συμβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη.

Την ημέρα αυτή συνηθίζεται, οι αθλητές, τα παιδιά και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι να υψώνουν την ΑΣΠΡΗ ΚΑΡΤΑ ως ένδειξη της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού ανεξάρτητα από φύλο, καταγωγή, κοινωνική και διαπολιτισμική προέλευση.

Η άσπρη κάρτα αποτελεί σύμβολο ειρήνης, σε αντίθεση με την κίτρινη και κόκκινη κάρτα που αντιστοιχούν σε αθλητικές ποινές.

Το σημαντικό αυτής της ημέρας είναι να ενημερωθούν τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι για τη σημασία της ειρήνης και της αλληλεγγύης και να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η βία δεν έχει θέση ούτε στον Αθλητισμό αλλά ούτε και οπουδήποτε αλλού.

Το νόημα αυτής της ημέρας είναι να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα για την ΕΙΡΗΝΗ στον ΚΟΣΜΟ και την ΕΙΡΗΝΗ στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ!

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (10 Απρ. 2024 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 10η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

3. Περί έγκρισης απολογισμών χρήσης 2020 και 2021 του ΔΑΟΑ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

4. Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων: α) απογραφής έναρξης 1/1/2020, β) χρήσης 2020 και γ) χρήσης 2021 του ΔΑΟΑ Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

5. Λήψη απόφασης για την Αδελφοποίηση του Δήμου Αίγινας με τον Δήμο Tarpon Springs Φλόριντας και υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 26/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΓ4Ω68-ΣΡΙ) ως προς τον αριθμό των εργατών καθαριότητας και τον αριθμό των οδηγών οι οποίοι θα ενταχθούν στο 24ωρης βάσης ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Θεριανός Στ.

7. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας», αναδόχου εταιρείας ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημ.

8. Σύσταση ομάδας με τίτλο «ΟΜΑΔΑ για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΜ.Α.Δ.Α)». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Μαρίνος Νικ.

9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Ορισμός ενός μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του ως συντονιστή για το Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων, και ενός αιρετού, ως πολιτικού εκπροσώπου, μετά του αναπληρωτή του (σχετ. οι υπ’ αριθμ. 177/2017 και 18/2022 αποφάσεις Δ.Σ.). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης διαγραφής φιλοξενούμενου παιδιού από το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αίγινας. Εισηγήτρια η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Πετρίτη Όλγα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share