ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (17 Ιαν. 2024 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 17η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου.

1. Περί έγκρισης προσθήκης του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων» στο 1ο ΕΠΑΛ Δήμου Αίγινας (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: 991ΧΩ68-Φ1Λ). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 112/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 113/2023 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2024. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ

5. Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 157/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – ΑΔΑ: 9ΞΡΦΩ68-75Ο). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αίγινας στους όρους και συμφωνίες της από 31-10-2023 σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Sub. 2 – 16631)». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής των στις συνεδριάσεις του. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2024 (Ν.2307/1995). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών στο Δήμο Αίγινας», προϋπολογισμού 35.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας «ENCON Σύμβουλοι και Μηχανικοί Ε.Ε.» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας – Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων – Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

12. Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση αντικειμένων άνευ αξίας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (17 Ιαν. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. «Έγκριση: α) πίστωσης δαπάνης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) για την προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκισμάτων, αναψυκτικών και λοιπών και β) πίστωσης δαπάνης ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της εκκλησίας, ώστε να πραγματοποιηθεί η τέλεση ετήσιου μνημοσύνου των Ευεργετών του Δήμου».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 658 ευρώ για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023 για το διαμέρισμα α΄ ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα».
2. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 35 ευρώ για την πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), πλέον προμήθειας τράπεζας».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την αλλαγή λέβητα πολυκατοικίας επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα λόγω παλαιότητας: α) ποσού 97,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α1 (ποσοστό ιδιοκτήτη), β) ποσού 92,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α2 (ποσοστό ιδιοκτήτη), γ) ποσού 102,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α3 (ποσοστό ιδιοκτήτη), δ) ποσού 145 ευρώ για το διαμέρισμα Α4 (ποσοστό ιδιοκτήτη).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

50η Επίσκεψη Κινητού Πράσινου Σημείου «THE GREEN CITY» στην Αίγινα

Προσφέρουμε ανακυκλώσιμα υλικά στο Κινητό Πράσινο Σημείο THE GREEN CITY κερδίζοντας πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η 50η επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY στην Αίγινα, απέναντι από τον Ιερό Ναό της Παναγίτσας από τις 09:00 έως τις 11:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Southstar και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους και εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Οι πολίτες στο Κινητό Πράσινο Σημείο μπορούν να φέρουν και να ανακυκλώσουν τα κάτωθι:
• Χαρτί – χαρτόνι
• Γυαλί
• Ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (όχι ογκώδεις συσκευές)
• Ρούχα (ένδυση – υπόδηση)
• Υφάσματα
• Μεταλλικά αντικείμενα
• Αλουμίνιο
• Βρώσιμα έλαια και λίπη
• Πλαστικά

Ιδανικά τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα και να έχουν καθαριστεί ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, υγρών κ.α. Τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέπει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκάλια / δοχεία και έπειτα θα απορρίπτονται στους ειδικούς περιέκτες (βαρέλια).

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (16 Ιαν. 2024 – 12:00μ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για την 1η περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας.

2. Έγκριση της υπ. αριθμ. 07/03-01-2024 απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 80/03-01-2024 εισήγησης της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής με την επισπευσμένη διαδικασία ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια μιας (1) αυτοφορτώνομενης, αυτοκινούμενης μπετονιέρας και ενος (1) πλήρους συστήματος πετρελαιοκίνητης αντλίας σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας” (ΑΔΑ: ΨΝΖΓΩ68-3Θ2)

3. Έγκριση της υπ. αριθμ. Πρωτ. 332/11-01-2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού μέλους για την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: προμήθεια ενος (1) λεωφορείου και ενος (1) κλειστού ημιφορτηγού για τις  ανάγκες του Δήμου Αίγινας.

4. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας, Δήμου Αίγινας.

5. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αίγινας» που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

6. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

7. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Β της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

8. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Γ της μελέτης για την προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

9. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Α της μελέτης για την «Προμήθεια σιδηρικών ειδών για την επισκευή συντήρηση δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

10. Αξιολόγηση της προφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα της ομάδας Β της μελέτης για την «Προμήθεια σιδηρικών ειδών για την επισκευή συντήρηση δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων» που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016).

11. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 και από ώρα 6.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή ηλεκτροδότησης για αποκατάσταση βλάβης, λόγω των ισχυρών ανέμων των προηγούμενων ημερών στις περιοχές:

-Αγίων
-Βαγίας
-Ενός τμήματος του Μεσαγρού όμορου με την Βαγία
-Ενός τμήματος της Σουβάλας όμορου με τους Αγίους

Η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Αίγινας» (Κωδικός ΟΠΣ: 6002441), που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», (2021- 2027) της Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)
  4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ
Share

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος “Παντελής & Άρτεμις Κάππου” έτους 2023 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο τους κοριτσιών στερούμενων οικονομικών πόρων και καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση

Share