Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (24 Μαρτίου 2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 24 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Εξουσιοδότηση για τις τραπεζικές συναλλαγές το ΔΑΟΑ στους λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας .

3. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 .

4. Επιτροπή διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση από τον ΔΑΟΑ πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ΠΔ 270/ 11-3-1981.

5. Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων έτους 2023 στην περιοχή αρμοδιότητάς μας

6. Πρότυποσυμφωνητικό παραχώρησης χώρουχρόνου του δημοτικού αθλητικού κέντρου Αίγινας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο αθλητικό ή μη φορέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Αίγινας εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας.

Το σχέδιο θα προσδιορίσει τα σημεία που χρειάζονται διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές σε βασικούς δρόμους και σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα κ.α.) ώστε να γίνουν προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα για όλα τα άτομα που έχουν προβλήματα στη μετακίνησή τους (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.).

Το σχέδιο εκπονείται σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Στόχος είναι εντοπιστούν τα προβλήματα προσβασιμότητας και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί πολίτες και επισκέπτες της περιοχής να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο:
https://forms.gle/huxEPVbC55x1AxBdA

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα παραμείνει ανοικτό προς συμπλήρωση μέχρι 9 Απριλίου 2023

Για πληροφορίες ή και προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Αίγινας στο secretary@aeginadimos.gr

Share

Δελτίο Τύπου – Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και ο Δήμος Αίγινας έχουν εξασφαλίσει για όλους του δημότες τη δωρεάν χρήση του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον δήμο ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού.

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για τα έντεκα (11) κύρια νοσήματα, όπως αυτά προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και για τα οποία έχει αποδειχθεί μέσω μελετών πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.

Μέσα από το νέο λογισμικό εφαρμόζονται διεθνή πρωτόκολλα εξέτασης του πληθυσμού και τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν, μέσω του προσωπικού προφίλ τους, την εξέλιξη διατήρησης της υγείας των πολιτών αναφορικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάσει της ηλικίας και του φύλου τους, ενώ υπενθυμίζεται και επανεξέτασή τους.

Τα έντεκα (11) νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας είναι:
1. ο καρκίνος του παχέος εντέρου
2. ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
3. ο καρκίνος του μαστού
4. ο καρδιαγγειακός κίνδυνος
5. το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
6. ο καρκίνος του προστάτη
7. το μελάνωμα
8. η κατάθλιψη
9. η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
10. η οστεοπόρωση
11. η άνοια.

Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο της πανδημίας, έχουν προστεθεί και χρήσιμες πληροφορίες για τον Covid-19.

Η ένταξη του Δήμου Αίγινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έγινε με την υπ’ αριθμ. 177/15.12.2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, ενώ η έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Αίγινας με την υπ’ αριθμ. 07/11.01.2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Τον Δεκέμβριο του 2022 υπεγράφη η σχετική σύμβαση και από σήμερα οι πολίτες του νησιού μας έχουν στη διάθεσή τους έναν πολύτιμο σύμμαχο υγείας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 110/22.02.2023 απόφαση Δημάρχου Αίγινας, υπεύθυνες για τη δομή του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας ορίζονται οι:
1. Κουκούλη Μαρία, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τουρισμού, Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αίγινας
2. Αργυροπούλου Πηνελόπη, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Για να ενημερώνεστε κι εσείς αναφορικά με τις δράσεις του Δήμου Αίγινας σχετικά με την πρόληψη της υγείας, αλλά και να λαμβάνετε συμβουλευτικές πληροφορίες, εγγραφείτε δωρεάν στο λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας μέσω του συνδέσμου https://exetaseis.kepygeias.org/identity/account/register.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις τόσο για την εγγραφή όσο και για τη λειτουργία μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6980 665874.

Μην ξεχνάμε: Η διατήρηση της υγείας μας είναι στο χέρι μας!

Με εκτίμηση,

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20 Μαρτίου 2023)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00΄-13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. αρ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.05.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), με το εξής θέμα:

1. Αντικατάσταση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της πλατείας Εθνεγερσίας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην Δημοτική Κοινότητα Αίγινας.

Το ως άνω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον για την αρτιότερη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου του 1821 και η αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ημέρα της εθνικής επετείου.

Για το θέμα παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (μέσω e-mail), στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22973-20058, e-mail: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr για την ψήφο σας επί του θέματος, όπως και για τις τυχόν απόψεις σας επ’ αυτού.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η απόφαση που θα ληφθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην έδρα του Δήμου, όσο και στις Κοινότητες και έχουν ως εξής:

 

23η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – Ημέρα Πέμπτη

Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών, καταστημάτων και οικιών του Νησιού, επίσης των πλοίων και όλων των ελλιμενισμένων σκαφών στα λιμάνια της Αίγινας, Σουβάλας, Πέρδικας και Αγ. Μαρίνας.

 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – Ημέρα Σάββατο

ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ

05:30: Εωθινό, από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας, στις κεντρικές οδούς της πόλης.

07:00: Με φροντίδα των Εφημερίων των Ενοριών θα χτυπήσουν οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών.

07.00: Έπαρση σημαίας στον ΝΟΑ με τη φροντίδα του κ. Λιμενάρχη και τμήματος Ναυτοπροσκόπων. Η υποστολή θα γίνει στις 18:30 κατά την ίδια τάξη.

09:45: Συγκέντρωση των εκπροσώπων των Δημοτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (Χρ. Λαδά 1) και ομαδική μετάβασή τους στον Μητροπολιτικό Ναό.

10:15: Προσέλευση επισήμων και αντιπροσωπειών Σχολείων με την σημαία τους στον Μητροπολιτικό Ναό.

10:30: Δοξολογία και Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Αίγινας.

11:00: Μετά το τέλος της Δοξολογίας, οι εκπρόσωποι των Αρχών και του Κλήρου, οι μαθητές των Σχολείων κι οι πολίτες, θα μεταβούν στην Πλατεία Εθνεγερσίας (Ηρώο Πεσόντων).
Θα ψαλεί Τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τον κ. Δήμαρχο, τις Τοπικές Αρχές, τις Πολιτικές Οργανώσεις, τους εκπροσώπους Φορέων, Συλλόγων και Σχολείων.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Αρχών και του Κλήρου θα μεταβούν στην Παλαιά Προβλήτα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

12:00: Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την Πλατεία Εθνεγερσίας και δια μέσου της Λεωφόρου Δημοκρατίας θα τερματίσει στον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Στάδιο Αίγινας.
Τελετάρχης ορίζεται ο εκπαιδευτικός κ. Θεόδωρος Λορέντζος.
Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η μπάντα του Συλλόγου «ΜΟΥ.Σ.Α» και το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας.

12:45: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην Παλαιά Προβλήτα από τα χορευτικά τμήματα των κάτωθι συλλόγων:
– Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας, Αλώνων, Μεσαγρού «ΟΙΝΟΗ»
– Σύλλογος Γυναικών Αίγινας
– Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων και Κοντού
– Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

20:00: Λαμπαδηφορία από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας.

Στις Δημοτικές Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας, η Εθνική μας Επέτειος θα εορταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσουν τα αντίστοιχα Συμβούλια.

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις θα παρευρεθεί εκπρόσωπος του κ. Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα Σχολεία των Δημοτικών Κοινοτήτων δύναται μετά την Δοξολογία των Τοπικών Ενοριών και την κατάθεση στεφάνων να λάβουν μέρος στην κεντρική παρέλαση.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι Φορέων, Συλλόγων, Οργανώσεων, Κομμάτων προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι να το δηλώσουν στον Τελετάρχη κ. Θεόδωρο Λορέντζο μέχρι την 23η-03-2023, ημέρα Πέμπτη στα τηλέφωνα 22970 22252 (πρωί) και 22970 26269 (απόγευμα) ή στο Γραφείο Δημάρχου στο τηλέφωνο 22973 20013.

 

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21 Μαρτίου 2023 – 12.00μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 21η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2016.

2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη εφέσεως κατά της με αριθμό 3707/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

3. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ. Π. Μ. του Κ., ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, (795/2019).

4. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Προμήθεια 6 δάφνινων στεφανιών με κορδέλα – επιγραφή, ηχητική κάλυψη, δημιουργικό πρόσκλησης και προγράμματος για τις ανάγκες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για τα Εγκαίνια Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού, η τελετή εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Ευχαριστήριο για την αιμοδοτική εξόρμηση στο νοσοκομείο «Γεννηματά»

Ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αίγινας διοργάνωσε διήμερη αιμοδοτική εξόρμηση στο νοσοκομείο «Γεννηματά», για τις ανάγκες των τραυματιών του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, την Πέμπτη 2 Μαρτίου και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές αιμοδότες που συμμετείχαν στην δράση, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας κ. Γιώργο Σκαλτσιώτη, τον ιατρό και μέλος επίσης της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας κ. Γρηγόρη Γαλάνη, τον οδηγό της αποστολής κ. Σπύρο Μαρμαρινό, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Γεννηματά» και ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Αρμύρο, καθώς και την Saronic Ferries για την ευγενική χορηγία της δωρεάν μετάβασης και επιστροφής.

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, ξεκίνησε η εφαρμογή ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2023, με πρώτη εφαρμογή την Δευτέρα 6-3-2022 στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας, τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share