Ευχαριστήριο για δωρεά φυτών και λουλουδιών προς τον Δήμο Αίγινας

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς τους κ.κ. Majd Deiry, Yazan Deiry και Mazin Isaed για την δωρεά 990 φυτών και λουλουδιών προς τον Δήμο Αίγινας, τα οποία φυτεύτηκαν στην Πλατεία Εθνεγερσίας και καλλώπισαν τον χώρο.

Η ευγενική αυτή προσφορά μας χαροποίησε ιδιαίτερα και ευχόμαστε να υπάρξουν και άλλοι μιμητές τέτοιων ενεργειών.

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22 Δεκεμβ. 2022 – 18:30)

Μετά την ματαίωση της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2022, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:30΄, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 17166/20-12-2022), που είναι τα εξής:

1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Πέμπτη 22/12/2022 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (21 Δεκ. 2022 – 18:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού (άρθρο 78 Ν.4954/2022 ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09.07.2022), διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2022. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2. Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 21/12/2022 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23 Δεκ. 2022 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. αρ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.05.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους της υπηρεσίας ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

3. Καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

4. Καθορισμός προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

5. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου μας.

6. Προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης επί οδών του Δήμου Αίγινας (Σχετ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 10423/31.08.2022, 14625/01.11.2022 και 16543/8.12.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κολονακίων επί οδών του Δήμου Αίγινας (Σχετ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 10485/30.08.2022 και 11493/07.09.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας). .

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 16541/8.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 8082/23.06.2022 αίτηση του κου Σ.Α.)

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αίγινας, ενημερώνει τις ωφελούμενες οικογένειες ότι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 9:30 με 14:30 θα πραγματοποιηθεί η διανομή των Χριστουγεννιάτικων δώρων που συγκεντρώθηκαν από την δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου (δίπλα στην ψαραγορά).

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Υγείας για τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ενάντια στον COVID-19 και την αποφυγή μετάδοσης του, ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΣΚΑ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο 22970 26982.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (23 Δεκεμβρίου 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του epresence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα  έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

3. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2023.

4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αίγινας.

5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2023.

6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Σ. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

8. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης του κ.κ Π. Μ ενώπιον του Α Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

9. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023”, προϋπολογισμού: 44.451,05 € (πλέον Φ.Π.Α.).

10. Έγκριση του από 09-11-2022 πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 190383 του έργου με τίτλο : “Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 326.120,00 € με ΦΠΑ.

11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από ανείσπρακτους λογαριασμούς ΔΕΗ. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/12/2022 – 12:00μ.μ.)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Ετησίου Προγράμματος δράσης Κ.Ε.Δ.Α, λόγω παραίτησης του Δημοτικού συμβούλου κ. Λ. Σ. (Αποφ. Ο.Ε 19.2022)

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 142/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το οικονομικό έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης του Δήμου Αίγινας” συμβατικού ποσού 116.890,51 € με Φ.Π.Α.  24%, Αναδόχου Εταιρείας Στάθης Σεραφείμ και ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσιών – εργασιών και αξιολόγησης αυτών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου. 221 του Ν.4412/2016.

5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

6. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής έτους 2023 κατά το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2023 Δήμου Αίγινας. (Σχετική η υπ’ αρ. πρωτ. 17007/16-12-2022 εισήγηση  Δημάρχου).

8. Αποδοχή της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

9. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας.

10. Αποδοχή της ΙΒ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

11. Αποδοχή ποσού 32.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 ( Δ΄ κατανομή ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού  στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Δελτίο Τύπου – Ευχαριστήριο Δράσης συγκέντρωσης Χριστουγεννιάτικων δώρων

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 η δράση συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων δώρων την οποία διοργάνωσε το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Αίγινας μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αίγινας.

Μία προσπάθεια, που λαμβάνει χώρα για τρίτη χρονιά στο νησί μας, και στόχο έχει να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς δώρο τις γιορτινές αυτές ημέρες. Μια κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης που έτυχε σημαντικής ανταπόκρισης από όλους εσάς.

Απευθυνθήκαμε με ειδική πρόσκληση στα τοπικά Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια και με χαρά διαπιστώσαμε τη θετική τους διάθεση σε δράσεις αλλοϋποστήριξης, όπως η συγκεκριμένη.

Θα θέλαμε, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, Δημοτικού Σχολείου Βαθέος, Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης, Δημοτικού Σχολείου Μεσαγρού και Επαγγελματικού Λυκείου Αίγινας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αίγινας, καθώς και τους ιδιώτες για τη συμμετοχή και προσφορά τους.
Πολλές ευχαριστίες στην κ. Τούλα Ζορμπά για τη μεγάλη δωρεά σε κούκλες που έκανε εις μνήμην της πρόσφατα θανούσης αδελφής της.

Ευχαριστούμε, επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Aegina Light, Saronic Magazine, Aegina Online News, Aegina Press για τη δημοσίευση του δελτίου τύπου της δράσης και ιδιαιτέρως το Aegina Portal για το προωθητικό βίντεο.

Τέλος, ευχαριστώ προσωπικά τις εργαζόμενες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αίγινας κυρίες Μάρθα Λεούση και Αναστασία Κρεμμύδα για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Η διανομή των δώρων έχει προγραμματισθεί για την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022. Λεπτομερής ανακοίνωση θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Ευχόμαστε καλές γιορτές, με υγεία και χαρά και να πάντα να είμαστε σε θέση να βοηθούμε τον συνάνθρωπο!

Με εκτίμηση,

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος Αίγινας

Share

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 400 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (1622-2022) 

Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

Η Εορτή του Πολιούχου του νησιού μας ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έχει οριστεί ολοήμερη αργία.
Από την 16η Δεκεμβρίου τα Δημόσια, Δημοτικά Καταστήματα, τα κτήρια των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα ιδιωτικά καταστήματα, οι οικίες και τα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Αίγινας θα σημαιοστολιστούν.
Το βράδυ θα φωταγωγηθούν τα Δημοτικά, Δημόσια Καταστήματα, οι Εκκλησίες και τα πλοία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
17.30: Εγκαίνια Έκθεσης «Κωνσταντίνος Αρτέμης, ο τελευταίος ναζαρηνός» στο Κέντρο Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως εν Αιγίνη (πλησίον Ιερού Μητροπολιτικού Ναού).
18.30: Μέγας Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αιγίνης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ με την συμμετοχή του ιερού κλήρου της νήσου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
7.00: Ακολουθία του Όρθρου στον εις άνω Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.
7.30: Καταβασίες και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
10.00: Δοξολογία και στην συνέχεια λιτανευτική πομπή, η οποία μέσω των οδών Μητροπόλεως, Θωμαΐδου, Αιακού, Λεωφ. Δημοκρατίας, Αχιλλέως και Αφαίας θα καταλήξει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.
16.30: Εσπερινός αποδόσεως στον εις άνω Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.
18.30: Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο: «Από το φως του Αγίου Διονυσίου στο χρώμα των ναζαρηνών» στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως εν Αιγίνη (πλησίον Ιερού Μητροπολιτικού Ναού).

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
7.00: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου – Αγ. Διονυσίου (Επισκοπή) Παλαιάς Χώρας Αιγίνης.
10.00: Ξενάγηση στον ιστορικό χώρο της μεσαιωνικής καστροπολιτείας της Παλαιάς Χώρας και επίσκεψη στο κελί του Αγίου Διονυσίου.

Στις ανωτέρω εορταστικές εκδηλώσεις θα ψάλει ο Ελλογιμώματος κ. Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Κοσμήτορας αυτής.
Τελετάρχης ωρίσθη ο Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. π. Νεκτάριος Δαρδανός.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13 Δεκ. 2022 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00μ.μ., στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 18378/16-12-2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΚΑΛΥΨΏ ΚΕΑ Α.Ε» για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αίγινας η οποία λήγει την 15/12/2022, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι τις 16/02/2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3. Έγκριση του από 5-12-2022 πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια δυο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3.

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2022 Μελέτης και συγκρότηση των όρων Διακήρυξης και για την προμήθεια “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αίγινας”, Προϋπολογισμού 199.819,00€ με ΦΠΑ 24% 47.956,56€ ήτοι γενικό Σύνολο 247.775,56€.

5. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων της νομικής εκπροσώπησης των κ.κ Δ. Μ. και Ι. Ζ. του ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς σύμφωνα με το άρθρου 52 του Ν.4674/2020.

6. Λήψη απόφασης για την νομική εκπροσώπηση από τον Δικηγόρο κ. Μηλίτση Δημήτριο του Σεραφείμ, σύμφωνα με το αρθ. 52 του Ν. 4674/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των 1) κ. Ζ. Ι. 2) κ. Θ. Σ. 3) κας. Τ. Α. 4) κας. Α. Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική Διαδικασία) κατά της ασκήσεως αγωγής εναντίον τους υπό του Σ. Μ του Αλεξάνδρου.

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την Κάλυψη δαπάνης για την παράθεση γεύματος και ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες εορτασμού της Επετείου 400 ετών από την Κοίμηση του Αγίου Διονυσίου πολιούχου Νήσου Αιγίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share