Τοποθέτηση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Φιλίππου Τζίτζη σχετικά με τα χθεσινά γεγονότα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Χθες, 28 Φεβρουαρίου 2024, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον δίμηνο απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, αλλά και την ενημέρωση των κατοίκων για τις εξελίξεις της αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού, περιορισμένη ομάδα δημοτικών συμβούλων αντέδρασε έντονα για την παρουσία αστυνομικής δύναμης στον περιβάλλοντα χώρο, όπου εκτυλισσόταν η συνεδρίαση.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να χρειαστεί να διακόψω τη συνεδρίαση λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας: «Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής ο πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και εάν ο θόρυβος και η οχλαγωγία συνεχιστεί, δικαιούται να λύσει τη συνεδρίαση».

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία της αστυνομίας εξυπηρετούσε τη διασφάλιση της ομαλής διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών του Δήμου μας, που παρευρίσκονταν στον χώρο, για να εκφράσουν το αίτημά τους για απόδοση βοηθήματος από τη Δημοτική Αρχή.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αστυνομία δεν κλήθηκε από την διοίκηση του Δήμου μας.

Τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού το μόνο που καταφέρνουν είναι να παρακωλύουν τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και εν τέλει να αφήνουν ανενημέρωτους τους δημότες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φίλιππος Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης πρωτοβάθμιας επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (4 Μαρτίου 2024 – 12:00μ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3), στις 04 του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Εξέταση αιτήματος του Μ. Σ. για διοικητική επίλυση διαφοράς βάσει του από 8/5/2023 αιτήματος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά

2. Περί εξέτασης αιτήματος Τ. Α. επί οφειλής της σε βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ιωάννης Σφήκας
Δημοτικός Σύμβουλος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (1 Μαρτ. 2024 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 01 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2024, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δ.Σ.

3. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας» έτους 2024 – (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας)

4. Έγκριση Πρακτικών 1 – 2 – 3 ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, Προϋπολογισμού: 52.419,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα Δ.Α.Ο.Α χρήσης 2021.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δ.Α.Ο.Α χρήσης 2021.

7. Λήψη απόφασης για την Χρονική Παράταση της υπ.αρ. 3356/16-03-2023 ΑΔΑΜ 23SYMV012304911 2023-03-16 σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2023 – 2024, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από τη λήξη της ή μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

8. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023 – 2024 .

9. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την Κάλυψη δαπάνης για την πραγματοποίηση των καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2024 . 

10. Έγκριση τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν ξενοδοχείου στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Μεσαγρού και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

11. Έγκριση χορήγησης άδειας για προσωρινή στάθμευση, ΙΧ φορτηγού και ΙΧ περονοφόρου οχημάτων, έμπροσθεν καταστήματος ΜΙΝΙ ΜΆΡΚΕΤ για την τροφοδοσία του, στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, ύστερα από την απόφαση της Δ. Κ. Μεσαγρού και εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.

12. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κ. Δ. Του Γ (ο λογαριασμός νερού εκδίδεται στο όνομα Κ. Ε.), σύμφωνα με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (28/2/2024 – 18:15)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:15΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί έκδοσης ψηφίσματος και αποστολής του στα αρμόδια υπουργεία σχετικά με το αίτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί της Αίγινας για την χορήγηση του επιδόματος σίτισης και στέγασης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Υποβολή αίτησης στον ΟΑΕΔ για υπαγωγή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών [2η Τροποποίηση Δημόσιας πρόσκληση No 11/2017 Δ.ΥΠ.Α (ΑΔΑ: 6ΥΙΗ4691Ω2-ΡΛΓ)]. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί καθορισμού τμημάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αίγινας που παραχωρούνται για χρήση. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας (άρθρο 57 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720,70 €. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας” Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Αίγινας, Γιάννη Ζορμπά, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο.

Στη συνάντηση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα η πορεία της αποκατάστασης της βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης, με τον Δήμαρχο να εκφράζει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας για το χρονοδιάγραμμα, αλλά και να επιβεβαιώνει τον Υπουργό για την ετοιμότητα του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων, αμέσως μόλις δοθεί το πράσινο φως από την Εισαγγελική Αρχή.

Ο Υφυπουργός έκανε άμεσες κινήσεις για την επίσπευση των διαδικασιών και διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο ότι θα παρακολουθεί προσωπικά την εξέλιξη.

Συζητήθηκε, επιπλέον, το ζήτημα της χρηματοδότησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη μελέτη του Βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης, που και εκεί ο Δήμαρχος εξασφάλισε διαβεβαιώσεις για επίσπευση, ενώ για το ζήτημα της επιχορήγησης του Δήμου έπειτα από την κακοκαιρία Daniel, όπου ο Δήμος διεκδικεί το ποσό του 1.488.000€, προτάθηκε η λύση της μεταφοράς του αιτήματος στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ).

Τέλος, συζητήθηκαν οι εξελίξεις κι άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με κύρια μέριμνα και των δυο πλευρών την ολοκλήρωσή τους.

Ο Δήμαρχος, Γιάννης Ζορμπάς, δήλωσε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη θέρμη, με την οποία τον υποδέχθηκε ο Υφυπουργός και στο αμέριστο ενδιαφέρον του για το νησί μας.

Share

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6460 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014297311)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, και με κριτήριο τη δυνατότητα της  καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία επισκευής του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6460 δυαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσα της υπηρεσίας καθαριότητας που εκτελεί καθημερινά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες του  Δήμου Αίγινας, εργοστασίου Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 παρουσίασε βλάβη και συγκεκριμένα δυσλειτουργία με συνέπεια την αναποτελεσματική λειτουργία του εμβόλου φορείου υψηλής συμπίεσης απορριμμάτων της υπερκατασκευής του  οχήματος, κατά την προγραμματισμένη έξοδό του για την αποκομιδή απορριμμάτων από το ΣΜΑ του Δήμου Αίγινας με συνέπεια την ακινητοποίησή του.

Προϋπολογισμός Δαπάνης:
για την προμήθεια ανταλλακτικών: 4.149,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 5.145,43€ με Φ.Π.Α. 24%
για την εργασία επισκευής: 2.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.852,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής: 6.449,54€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 7.997,43 € με Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και ανάθεσης εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 1496/ 12.02.2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  24REQ014256347).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (24PROC014297311) [ορθή επανάληψη]
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014256347)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΗΥ 6460
Share

Αποφάσεις προσδιορισμού τελών

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (28 Φεβρ. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Ιατρού Γεωργίου Ξυδέα στην πόλη της Αίγινας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 και ισχύει.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο και τη δράση της δημοτικής αρχής, και ειδικότερα:
α) Έως δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία από συμβούλους της πλειοψηφίας.
β) Έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄. Τα θέματα θα υποβληθούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsym@aeginadimos.gr είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στην με αριθμ. πρωτ. 8182/26-01-2024 εγκύκλιο (αρ. 98) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), την οποία σας επισυνάπτουμε (κάντε κλικ στον παραπάνω ΑΔΑ για να την δείτε).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φίλιππος Γ. Τζίτζης

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (20/2/2024 – 12:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 20 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2024.

2. Καθορισμός ύψους Ομάδας Ι και Ομάδας ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ. 63726/28-07-2023 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών περί κατάρτισης του ΠΥ έτους 2024.

3. Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών επιχορηγήσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ. 63726/28-07-2023 απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Εσωτερικών περί κατάρτισης του ΠΥ έτους 2024.

4. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωσή του στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

5. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ. αριθμ. πρωτ. 2375/21.02.2023 σύμβασης για την “Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023” για χρονικό διάστημα δύο 2 μηνών ή μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ήτοι την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και  της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, καθώς και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εσωτερικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 104.640,00€ πλέον του ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια ενός έτους.

7. Έγκριση επανασύνταξης Πρακτικού Ι του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αίγινας “, προϋπολογισμού 688.709,68 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) , σε συμμόρφωση της Σ 206/204 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 203588 για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

9. Έγκριση Πρακτικού Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ αποσφράγισης, διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την “ Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2024”, προϋπολογισμού 270.875,86€ επιπλέον ΦΠΑ 65.010,20€ ήτοι σύνολο 335.886,20€.

10. Έγκριση Πρακτικού 4 των Δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια υλικών Άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς και το κοινωνικό παντοπωλείο του  Δήμου Αίγινας για το έτος 2024”, προϋπολογισμού : 68.334,92€ (πλέον Φ.Π.Α.) .»

11. Έγκριση της υπ.αρ. 13/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 σε συνέχεια του υπ.αρ. 4812/16.01.2024 έγγραφο  του ΥΠΕΣ 

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου μας, για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας Πέρδικας.

13. Αποδοχή της Β΄ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

14. Περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κ. Ν. σύμφωνα με εισήγηση της αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Ευχαριστήριο μήνυμα Δημάρχου Αίγινας Γιάννη Ζορμπά

Ολοκληρώθηκε σήμερα 15/2 από τον Δήμο Αίγινας η παραλαβή τριών φορτίων εμφιαλωμένου νερού που προσέφερε ως δωρεά ο κ. Παναγιώτης Τσάκος, παρουσία του Δημάρχου Αίγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά.
Το εμφιαλωμένο νερό έχει ξεκινήσει να διατίθεται στους πιο ευάλωτους κατοίκους του νησιού μας, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους, μετά την παύση λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης.
Ο Δήμαρχος Αίγινας ευχαριστεί τόσο τον κ. Τσάκο για την προσφορά του προς τον Δήμο και τους κατοίκους του, όσο και τον κ. Άγγελο Κρητικό για την σημαντική συνεισφορά του, καθώς και την Saronic Ferries για την προσφορά της δωρεάν μετακίνησης των φορτηγών οχημάτων.

Share