ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ76708 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013675781)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των
ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 76708 ελαστικοφόρου τηλεσκοπικού εκσκαφέα φορτωτή-περονοφόρο, εργοστασίου κατασκευής JCB τύπου 530-70 με αριθμό πλαισίου 1036001 της υπηρεσίας καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στην υδραυλική αντλία πέδησης όπου χρήζει αντικατάστασης, καθώς είναι αδύνατη η επισκευή της λόγω της συμπαγούς (compact)  κατασκευής της. Επίσης χρήζουν άμεσης αντικατάστασης οι μεταλλικοί δίσκοι πέδησης λόγω στρέβλωσης, τα ημίμπαρα του συστήματος διεύθυνσης λόγω κάμψης στον κορμό, και ο ελαστικός σωλήνας (μαρκούτσι) του συστήματος  πέδησης λόγω διαρροής. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των υδραυλικών ελαίων στο σύστημα πέδησης και διαφορικού λόγω των ενδεχομένων ρύπων που περιέχονται στο κλειστό κύκλωμα υδραυλικού ελαίου στο σύστημα  πέδησης και στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης αντίστοιχα.

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργου που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (εξοπλισμός μέτρησης συστήματος πέδησης,φρενόμετρο) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή  της εν θέματι βλάβης.

Λόγω της άμεσης ανάγκης λειτουργίας του μηχανήματος λειοτεμαχισμού Komptech 3400S καθώς επεξεργάζεται κλαδιά, πράσινη βλάστηση, έπιπλα, μπάζα, όπου μεταφορτώνονται από τον εν θέματι τηλεσκοπικό φορτωτή που εκτελεί  το συγκεκριμένο όχημα, καλείται η υπηρεσία Προμηθειών να εξασφαλίσει με την ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, την άμεση επισκευή του μηχανήματος έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Επίσης, ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την άρτια διαδικασία επισκευής των ανωτέρω περιγραφόμενων βλαβών, την ρύθμιση λειτουργίας με μετρήσεις ανά τροχό και τέλος την άρτια λειτουργία του συστήματος πέδησης. Επίσης ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, επισκευής, σε χρονικό διάστημα εντός πέντε (5) ημερών. 

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 929,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για τ ην εργασία επισκευής: 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄αριθμ.Πρωτ.14709/16-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013591061).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013675781)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013591061)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Αλλαγή στην ώρα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Λόγω έκτακτων ανειλημμένων υποχρεώσεων, είναι αδύνατη η παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στην προγραμματισμένη για τις 9:00 π.μ. συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Share

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί για την Εθνική Επέτειο του “ΟΧΙ” και η βράβευση των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Δήμο Αίγινας

Με υπερηφάνεια και ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Αίγινας.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το πρωί με την τέλεση δοξολογίας στην Ιερά Μητρόπολη Αίγινας. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε η μαθήτρια της Β’ Τάξης του Γενικού Λυκείου Αίγινας, Όλγα Σταυροπούλου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της Πλατείας Εθνεγερσίας. Στεφάνια κατέθεσαν ο δήμαρχος Αίγινας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, οι διοικητές των τοπικών αρχών, εκπρόσωποι πολιτικών φορέων, ενώσεων, συλλόγων και μαθητών των σχολείων όλων των βαθμίδων.

Η εκδήλωση μνήμης ολοκληρώθηκε με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας – “ΜΟΥΣΑ”.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση των σχολείων και εκπροσώπων των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, ενώπιον του κλήρου, των πολιτικών αρχών και εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας. Φέτος, για πρώτη φορά, στην μαθητική παρέλαση συμμετείχε και το Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας.

Στη συνέχεια τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαθέος, του Συλλόγου Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων και του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από την Σάμο, την Μικρά Ασία και την Κρήτη.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας η βράβευση των μαθητών της Αίγινας, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Νεκτάριος Δαρδανός και ο βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων κ. Νίκος Βλαχάκος, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων.

Απευθυνόμενος στους φοιτητές, στους γονείς και στους καθηγητές ο κ. Ζορμπάς ανέφερε ότι “Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης είναι τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του νησιού μας. Τα νέα παιδιά που φεύγουν για να ξεκινήσουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους. Σε όλα αυτά τα παιδιά θέλω να πω να μην ξεχάσουν ποτέ τον τόπο τους. Όσο ψηλά και αν φτάσουν, όσο μακριά και αν πάνε, να κοιτάζουν πάντα πίσω για να βλέπουν την Αίγινά μας. Γιατί το νησί μας έχει ανάγκη τη νέα γενιά. Χρειάζεται τα παιδιά του, για να εξελιχθεί και να προοδεύσει μαζί με εκείνα”.

Ο κ. Ζορμπάς δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, που στάθηκαν και στέκονται δίπλα στα παιδιά, τα ενθαρρύνουν και τα καθοδηγούν.

Τις τιμητικές διακρίσεις απένειμαν στους επιτυχόντες ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο βουλευτής κ. Νίκος Βλαχάκος, ο πατέρας Νεκτάριος Δαρδανός, η αντιδήμαρχος κα Μαίρη Κουκούλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Θεριανός, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Μαρίνος, η δημοτική σύμβουλος κα Καίτη Σαλπέα και ο κ. Γιώργος Τσατήρης, υπεύθυνος του Δήμου Αίγινας για το Δίκτυο Πόλεων Ι. Καποδίστρια.

Οι μαθητές του Δήμου Αίγινας που πέτυχαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023 είναι οι κάτωθι:
1. Ακρίδας Χρήστος – Οδυσσέας
2. Ανδρεάδης Παύλος
3. Αργυράκου Ανδριάνα
4. Γαρυφάλλου Ελένη – Νεκταρία
5. Γιαννούλη Ελένη
6. Γιαννούλης Νεκτάριος
7. Γκαργκανίτη Αφαία
8. Γκλαβάς Αντώνιος
9. Γκούρι Ιζαμπέλα
10. Ζαχαρίου Ευγενία
11. Ηρειώτης Χρήστος
12. Θεοδωροπούλου Πολυχρονία – Ειρήνη
13. Καλαμάκης Λουκάς – Παναγιώτης
14. Καλτσίδη Αναστασία – Νεκταρία
15. Καρδάσης Ηλίας – Ιωάννης
16. Κατσιμίγκου Μαρία – Νίκη
17. Κοκκότη Μυρσίνη
18. Κοντιζάς Κωνσταντίνος
19. Κουτσούκης Φίλιππος
20. Κυπριώτη Μαρία – Χριστίνα
21. Λαδά Χρυσούλα
22. Λαλαούνη Νεκταρία
23. Λεούσης Νεκτάριος – Ραφαήλ
24. Λιόκου Μάρθα
25. Μαμάη Θεοφανώ
26. Μαργαρώνη Φιλιώ – Καλλιόπη
27. Μπεχάρι Σάρα
28. Μπήτρος Δημήτριος
29. Μπόγρη Ιωάννα
30. Παπαχαραλαμπίδης Παναγιώτης
31. Πατιτάκης Αλέξανδρος – Νεκτάριος
32. Πεπέ Γεωργία – Νεκταρία
33. Πετρίτης Σπυρίδων
34. Πιτσιλού Ευαγγελία
35. Ροπαΐτη Καλλιόπη
36. Ρωπαΐτη Σωζία
37. Σαχτούρη Δήμητρα
38. Σαχτούρης Σώζων
39. Συμεωνάκη Μαρία
40. Σφήκα Αλεξάνδρα
41. Σχοινοχωρίτη Μαρία
42. Τζαμαλής Χρήστος
43. Τζίτζης Ιωάννης
44. Τόγιας Μιχαήλ
45. Χαλδαίου Τρισεύγενη – Σύλβια
46. Χροναίου Σοφία

Όσοι εκ των επιτυχόντων δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στην βράβευση, μπορούν να παραλάβουν την διάκρισή τους από το Γραφείο Δημάρχου.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τα εγκαίνια της έκθεσης ««Ναυτικά Οχυρά Αίγινας 1936 – 1944» στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, με αντικείμενα από την ιδιωτική συλλογή του κ. Γιώργου Καρύδη και του κ. Παναγιώτη Μαρίνη.

Ευχαριστούμε θερμά τους υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας για τις κατασκευαστικές εργασίες, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Καραγιάννη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιο Θεριανό, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας κ. Νίκο Πτερούδη, τον Διοικητή κ. Αθανάσιο Καραγιάννη και τους αστυνομικούς υπαλλήλους του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, καθώς τον Λιμενάρχη κ. Αργύριο Φραγκούλη και τα όργανα του Λιμεναρχείου Αίγινας για τη συμβολή στη διατήρηση της τάξης, τον Τελετάρχη κ. Θεόδωρο Λορέντζο, τους συνοδούς-εκπαιδευτικούς των μαθητών για την άψογη παρουσίαση, τη μαέστρο κα Ελένη Αθανασοπούλου και τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας [ΜΟΥ.Σ.Α.], το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του νησιού.

Και του χρόνου, με υγεία!

Φωτογραφίες: Ανέστης Κορνέζος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9354 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013670656)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, κατόπιν έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες του εξωτερικού, και σύμφωνα με προηγούμενες παρεμφερείς προμήθειες, με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών και την άμεση παράδοσή τους στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση του υπ. αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 9354 νεότευκτου κλειστού φορτηγού οχήματος, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA, τύπου VAN κατηγορίας Ν3 (μικρότερο των 3,5t), σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15097/23.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013636579).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΗ 9354 (ΑΔΑΜ: 23PROC013670656)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013636579)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ_ΚΗΗ 9354
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 8999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013668887)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 8999 απορριμματοφόρου οχήματος τύπου «πρεσάκι» της υπηρεσίας Καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής Mitsubishi με κατασκευή υπερκατασκευής  Kaoussis SA τύπου Canter, με αριθμό πλαισίου TYBFEB71ELDC01612, λόγω βλάβης στο σύστημα υψηλής συμπίεσης της υπερκατασκευής του οχήματος. Οι οδόντες (δόντια) του οδοντωτού τροχού έχουν υποστεί βίαιη κρούση με  συνέπεια την κοπή (κούρεμα) σε πολλά εξ αυτών. Ο οδοντωτός τροχός που θα πρέπει να αντικατασταθεί, μετά από έρευνα δεν διατίθεται στο ελεύθερο εμπόριο, συνεπώς προτείνεται η κατασκευή του σε εξειδικευμένο μηχανουργείο.  Θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να δοθεί στον εξωτερικό συνεργάτη για την εξυπηρέτηση δημιουργίας του αναγκαίου δείγματος. Κατά την κατεργασία θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη βαφή και σκλήρυνση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15100/23.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ : 23REQ013637176).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΗ 8999 (ΑΔΑΜ: 23PROC013668887)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013637176)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ-ΚΗΗ8999
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4239 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013668505)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπ. αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4239 ημιφορτηγού της Υπηρεσίας Οδοποιίας, εργοστασίου κατασκευής Mazda, με αριθμό πλαισίου JMZUF8UE200719612. Κατόπιν ακινητοποίησης του εν λόγω οχήματος λόγω βλάβης πραγματοποιήθηκε μακροσκοπικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης και συγκεκριμένα στον συμπλέκτη. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 15098/23.10.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ013637007).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΗΟ 4239 (ΑΔΑΜ: 23PROC013668505)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013637007)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ_ΚΗΟ 4239
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (31 Οκτ 2023 – 18:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Ιωάννης Πούντος», που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:00΄ έως 19:00΄).

1. Ενημέρωση επί της έκθεσης αποτελεσμάτων προγραμματισμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
[Για το θέμα θα προσκληθούν – άτυπα – να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τα νεοκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για ενημέρωσή τους. Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται μέλος της ελεγκτικής ομάδας που διενήργησε τον έλεγχο αποδεχόμενο σχετική πρόσκληση του Δήμου]
2. Περί έγκρισης υποβολής αιτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στην Υπουργό Εσωτερικών, για την  εξαίρεση από την κατάργηση και τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δήμου Αίγινας, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.)», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 5056/2023 (Α’163). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος 
3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720,70 €. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
4. Διατύπωση γνώμης επί της συμπληρωθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή και Λεύκη Δήμου Αίγινας» με φορέα εκτέλεσης του έργου την Περιφέρεια Αττικής.
5. Περί αναβάθμισης του Αυτοτελούς Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
6. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του (πρώην) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Επαναληπτική συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (31 Οκτ. 2023 – 17:30)

Μετά την ματαίωση της συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων την Τρίτη 03-10-2023 καθώς και τη Δευτέρα 09-10-2023, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 17:30 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. οικ.41/05-10-2023), που είναι τα εξής:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024.
2. Έλεγχος προσφοράς της κ. Αθηνάς Μάκου και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος Α4 73,25 τ.μ., 1ου ορόφου επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα με τιμή μηνιαίου μισθώματος ύψους 350€, έπειτα από τρεις συνεχόμενους άγονους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής ληξιπρόθεσμης οφειλής λογαριασμών ΕΥΔΑΠ με διακοπή υδροληψίας για τα διαμερίσματα Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα, που διατίθενται προς ενοικίασης, ύψους: α) αρ. μητρώου παροχής 533315/12: 1,285,00€, β) αρ. μητρώου παροχής 533327/12: 772,00€ και γ) αρ. μητρώου παροχής 533325/12: 478,00€.
4. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ύψους 40€ για την απολύμανση του Α1 διαμερίσματος 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα.
5. Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την εξόφληση Κοινοχρήστων των διαμερισμάτων Α1, Α3, και Α4, 1ου ορόφου, επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Κυψέλη-Αθήνα ύψους: α) Α1 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 267,79€, β) Α3 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 281,37€ και γ) Α4 διαμερίσματος (Νοέμβριος 2022-Αύγουστος 2023) 396,39€.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (31 Οκτ. 2023 – 9πμ)

Μετά την ματαίωση της κατά την 25η Οκτωβρίου συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 14972/20-10-2023 πρόσκληση συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείσθε σε νέα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 132/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά αίτηση της επιχείρησης προς τον Δήμο Αίγινας για έκτακτη ετήσια επιχορήγησή της.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποιημένης μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ».

3. Εγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη δημιουργία ενημερωτικών βίντεο κατά του Καρκίνου του Μαστού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την τακτική του συνεδρίαση που διεξήχθη την 16η Οκτωβρίου 2023 έλαβε μεταξύ άλλων θεμάτων την υπ’ αριθμ. 156/2023 απόφαση με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος διαμαρτυρίας, αναφορικά με την προκήρυξη διαγωνισμού από την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων για την εκμίσθωση ακινήτου στην Πέρδικα Αίγινας (θέση Οχυρά), ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

Ο χώρος των ΟΧΥΡΩΝ της Πέρδικας αποτελεί ιστορικό χώρο μνήμης της ιστορίας μας και είναι στενά συνδεδεμένος με την ζωή των κατοίκων της Πέρδικας και ολόκληρου του Αιγινήτικου λαού.

Ο χώρος αυτός δεν πρέπει, με πρόσχημα την ανάπτυξη, να αποδοθεί, στο σύνολό του σε ιδιώτες, με σκοπό την υπερδόμηση και την τουριστική υπερεκμετάλλευση, χωρίς προηγουμένως να έχει ληφθεί οποιαδήποτε μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Αίγινας.

Ο Δήμος Αίγινας έχει ζητήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού την κήρυξη της έκτασης των ΟΧΥΡΩΝ ως χώρου ιστορικής μνήμης, με σκοπό την δημιουργία θεματικού πάρκου ναυτικής οχύρωσης, υπερτοπικής σημασίας. Παράλληλα, έχει ζητήσει την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου με σκοπό την ρύθμιση των χρήσεων γης στην περιοχή και την προστασία τόσο των κτισμάτων των ΟΧΥΡΩΝ όσο και του περιβάλλοντος χώρου.

Δυστυχώς, οι συναρμόδιες Υπηρεσίες έως τώρα, μας έχουν αγνοήσει επιδεικτικά. Στις 03/10/2023 η Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ολόκληρου του ακινήτου για εξήντα (60) χρόνια σε ιδιώτες και με ελάχιστο ετήσιο τίμημα 750.000 ευρώ.

Αυτή η ενέργεια και ιδίως του ύψους του τιμήματος, καταδεικνύει την πρόθεση η έκταση των ΟΧΥΡΩΝ, να καταστεί αντικείμενο εντατικής τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιστορική και αρχαιολογική αξία της περιοχής ως τόπου ιστορικής μνήμης και χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού που αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αίγινας έχει ήδη προτείνει στα συναρμόδια Υπουργεία τα απαραίτητα θεσμικά βήματα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την διαχείριση της περιοχής των ΟΧΥΡΩΝ, βάσει και της μελέτης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Κατόπιν αυτών, ζητούμε:
• το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αποσύρει την σχετική προκήρυξη μίσθωσης των εκτάσεων σε ιδιώτες και να αποδώσει τον χώρο αυτό στην τοπική κοινωνία και στον Δήμο Αίγινας, ώστε τα ΟΧΥΡΑ να αναδειχθούν σε τόπο ιστορικής μνήμης με λελογισμένη ήπια ανάπτυξη,
• το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια Αττικής να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί εκκίνησης της διαδικασίας για την εκπόνηση ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την περιοχή των ΟΧΥΡΩΝ,
• το Υπουργείο Πολιτισμού να προβεί άμεσα στην κήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενης περιοχής ιστορικού, αρχαιολογικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχει στον κ. Δήμαρχο την εντολή να κοινοποιήσει το παρόν Ψήφισμα στους συναρμόδιους Υπουργούς και τους βουλευτές της Περιφέρειας, να μεταφέρει την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας για την επιχειρούμενη «αξιοποίηση» του ακινήτου και να ζητήσει την παρέμβασή τους για την διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση της περιοχής των ΟΧΥΡΩΝ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πτερούδης Νικόλαος

Share

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην έδρα του Δήμου, όσο και στις Δημοτικές Κοινότητες κι έχουν ως εξής:

26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – Ημέρα Πέμπτη
Γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση όλων των Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών, καταστημάτων και οικιών του Νησιού, επίσης των πλοίων και όλων των ελλιμενισμένων σκαφών στα λιμάνια της Αίγινας, Σουβάλας, Πέρδικας και Αγίας Μαρίνας.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – Ημέρα Σάββατο
ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ
05:30: Εωθινό, από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας, στις κεντρικές οδούς της πόλης.
07:00: Με φροντίδα των Εφημέριων των Ενοριών θα χτυπήσουν οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών.
07.00: Έπαρση σημαίας στον ΝΟΑ με τη φροντίδα του κ. Λιμενάρχη και τμήματος Ναυτοπροσκόπων. Η υποστολή θα γίνει στις 18:30 κατά την ίδια τάξη.
09:30: Συγκέντρωση των εκπροσώπων των Δημοτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (Χρ. Λαδά 1) και ομαδική μετάβασή τους στο Μητροπολιτικό Ναό.
10:15: Προσέλευση επισήμων και αντιπροσωπειών Σχολείων με την σημαία τους στο Μητροπολιτικό Ναό
10:30: Δοξολογία και Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας.
11:00: Μετάβαση των Αρχών, του Κλήρου, των αντιπροσωπειών των Σχολείων και των πολιτών, στην Πλατεία Εθνεγερσίας (Ηρώο Πεσόντων).
-Επιμνημόσυνη δέηση
-Κατάθεση στεφάνων
Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η μπάντα του Συλλόγου «ΜΟΥ.Σ.Α» και το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας.
Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Αρχών και του Κλήρου θα μεταβούν στην Παλαιά Προβλήτα για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.
11:45: Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την Πλατεία Εθνεγερσίας και δια μέσου της Λεωφόρου Δημοκρατίας θα τερματίσει έμπροσθεν του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίτσα).
Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Λορέντζος, εκπαιδευτικός.
12:30: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην Παλαιά Προβλήτα από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων:
• Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βαθέος
• Σύλλογος Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων
• Σύλλογος Γυναικών Αίγινας
13:15: Bράβευση επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2022 – 2023 στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας.
19:30: Εγκαίνια της έκθεσης «Ναυτικά Οχυρά Αίγινας 1936 – 1944» στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Κυρίμης, Συγγραφέας – Ιστορικός Ερευνητής
Συντονιστής: Γιώργος Μπήτρος
Διάρκεια Έκθεσης: 28.10.2023 – 05.11.2023
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00
Επιμέλεια Έκθεσης: Γιώργος Καρύδης
Τα αντικείμενα της έκθεσης είναι από την ιδιωτική συλλογή των Γ. Καρύδη και Παν. Μαρίνη.
Διοργάνωση: ΚΕΔΑ, Δήμος Αίγινας
20:00: Λαμπαδηφορία από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας.

Στις Δημοτικές Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας, η Εθνική μας Επέτειος θα εορταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσουν τα αντίστοιχα Συμβούλια.

Στις ανωτέρω εκδηλώσεις θα παρευρεθεί εκπρόσωπος του κ. Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Share

Ενημέρωση σχετικά με τη γρίπη

Η γρίπη είναι μια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης. Στην Ελλάδα, η περίοδος εμφάνισής της διαδράμει από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με έξαρση της δραστηριότητας μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Τα συμπτώματα της γρίπης μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη πυρετού και άλλα όπως έντονο βήχα, καταρροή, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, αίσθημα κόπωσης και έντονη εξάντληση.

Η γρίπη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων, από ασθενή που βήχει και φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, όταν τα μολυσμένα σταγονίδια από ασθενή εγκαθίστανται στα χέρια του ή σε άλλες επιφάνειες, τα οποία μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσουν τον ιό σε ανθρώπους που τις ακουμπούν και ύστερα ακουμπούν τη μύτη ή το στόμα τους.

Ο κύριος τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη γρίπη είναι ο εμβολιασμός. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν να συνταγογραφείται, οποιοδήποτε εμβόλιο, του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη (που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας), από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για τη φετινή περίοδο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με το Ν. 4270/28-6-2014 (αρ. 182) στους δικαιούχους συνταγογράφησης εμβολίων, συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλισμένοι, που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου που είναι οι εξής:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
* Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
* Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές
* Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)
* Μεταμόσχευση οργάνων
* Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
* Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
* Χρόνια νεφροπάθεια
3. Νευρομυϊκά νοσήματα
4. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης
5. Λεχωΐδες
6. Θηλάζουσες
7. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια
8. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
9.Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.λ.π.)
10.Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
11.Επαγγελματίες όπως κτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνίατροι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά και χοίρους.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι τρόποι άμυνας απέναντι στη γρίπη και μέτρα περιορισμού ενδεχόμενης διασποράς της, όπως:
– Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με μαντήλι όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Πετάξτε το μαντήλι στα σκουπίδια μετά τη χρήση του. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τους άλλους.
– Πλένετε τα χέρια σας συχνά, ειδικά μετά το βήχα ή το φτέρνισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υγρά απολυμαντικά μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλ, τα οποία είναι επίσης αποτελεσματικά.
– Αποφεύγετε την επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα γιατί είναι πύλες εισόδου του ιού στον οργανισμό.
– Αποφεύγετε στενές επαφές με άτομα που έχουν ασθενήσει.

Η έγκαιρη χρήση αντιικών φαρμάκων κατά της γρίπης με τις πρώτες εκδηλώσεις (μέσα σε 2 μέρες) κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών χωρίς να είναι απαραίτητη η εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου ή σε άτομα με σοβαρές εκδηλώσεις γρίπης. Υπενθυμίζουμε ότι η σωστή χρήση των αντιικών στις κλινικές ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού (ακόμα και σε ήπια συμπτώματα από τη γρίπη) προστατεύει από τις επιπλοκές.

Η σχολαστική τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής καθώς και ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι η πρώτη γραμμή άμυνάς μας απέναντι στη γρίπη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ 

Share