Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (9 Απρ. 2024 – 11πμ)

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ. : 77233/13-11-2021 και ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 -ΥΔ4, μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, την 09 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024  ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή ποσού 33.140,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 (Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας. 

2. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, για την κάλυψη δαπάνης διαμονής τριμελούς επιστημονικής ομάδας του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά

3. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

4. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2024 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την 09 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της  Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με τον γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (2 Απρ. 2024 – 18:00)*

*Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω μετάβασης του Πρόεδρου και Δημάρχου, κ. Ζορμπά Ιωάννη και Αντιδημάρχου κ. Μούρτζη Αντωνίου στον Πειραιά για Δικαστήριο, η σημερινή τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μετατίθεται για τις 18.00΄ σήμερα το απόγευμα.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την, 02 – Απριλίου – 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2024 – 2025, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 210.085,34€ πλέον του ΦΠΑ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αίγινας 

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υπόχρεου κα. Σ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. 

4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Κ. Μ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Γ. Μ. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπόχρεου κα. Σ. Ε. σύμφωνα με εισήγηση αρμοδίας υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Ημερίδα με θέμα την ενδοοικογενειακή βία

Ο Δήμος Αίγινας, μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Γυναικών Αίγινας και το Σύλλογο Γυναικών “Αφαία”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, διοργανώνει την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. ημερίδα με θέμα την ενδοοικογενειακή βία στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, με εισηγήτριες τις κυρίες:

Βίκυ Ξηρού, Msc Ψυχολόγο Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά, Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (διατομεακή συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας).

Γεωργία Μίλκα, Νομικό Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά, Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (νομική υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας).

Μαρία Φράγκου, Υπαστυνόμο, Εκπρόσωπο ΕΛ.ΑΣ.

Η είσοδος είναι ανοικτή για το κοινό.

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αίγινας (3 Απρ. 2024 – 18:00)

Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά ζώσης στο παλαιό Δημαρχείο Αίγινας (οδός Χρ.Λαδά 1) στις 3 του μηνός Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ανακοινώσεις-ενημέρωση του Προέδρου προς τα μέλη
Ερωτήσεις-τοποθετήσεις μελών

1. Διοργάνωση ομιλίας για την ενδοοικογενειακή βία σε συνεργασία με το Κ.Ε.Θ.Ι.
2. Επίσκεψη Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας.
3. Διατύπωση γνώμης επί του θέματος “φιλικές κοινότητες για τον μητρικό θηλασμό”.
4. Συζήτηση επί των προτάσεων δράσης της Γραμματέα της Δ.ΕΠ.ΙΣ. κ.Ν.Χατζίνα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ως Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ

Νικόλαος Χ. Μαρίνος

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ στην ανάθεση της μικροφωνικής εγκατάστασης  δύο (2) μικροφώνων, δύο (2) ηχείων, ενός (1) προτζέκτορα με τα παρελκόμενά του, ενός (1) πανιού επιτοίχιας προβολής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία» που συνδιοργανώνει η Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πειραιά του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας προϋπολογισμού : 210,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ. Πρωτ.4327-28/03/2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014488478 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014488478)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

Share

Περί έκδοσης ψηφίσματος και αποστολής του στα αρμόδια υπουργεία σχετικά με το αίτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί της Αίγινας για τη χορήγηση του βοηθήματος σίτισης και στέγασης.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση

Share

25η Μαρτίου 2024

Με λαμπρότητα ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Αίγινα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821.

Ο Δήμος Αίγινας τίμησε με κάθε επισημότητα αυτή την ξεχωριστή μέρα για τον ελληνισμό, που γιορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821.

Το πρωί της 25ης Μαρτίου ξεκίνησε με το Εωθινό από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας, ενώ στη συνέχεια και με τη φροντίδα των Εφημέριων των Ενοριών χτύπησαν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών του νησιού.

Με αίσθημα υπερηφάνειας και τη μέριμνα του κ. Λιμενάρχη και τμήματος Ναυτοπροσκόπων πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας στον ΝΟΑ.

Αμέσως μετά, τελέστηκε η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Διονυσίου Αιγίνης και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τη μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Αίγινας, Ελένη Χρυσοχόου.

Ακολούθησε τρισάγιο και καταθέσεις στεφάνων από τον Δήμαρχο, τις Τοπικές Αρχές, τις Πολιτικές Οργανώσεις, τους εκπροσώπους Φορέων, Συλλόγων και Σχολείων, στο Ηρώο του Νησιού στην Πλατεία Εθνεγερσίας.

Ακούστηκε το μήνυμα του Δημάρχου για την ημέρα, το οποίο αποτυπώνεται ως εξής: «Σε περιόδους διεθνών εντάσεων, όπως η σημερινή, είναι επιβεβλημένη η επισκόπηση των μεγάλων στιγμών της ιστορίας μας.

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου, ημέρα εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, βρίσκει την Ελλάδα ενωμένη και δυνατή να υπερασπίζεται και να διατηρεί τα υψηλά ιδανικά και ιδεώδη, που έθεσαν ως βάση οι πρόγονοί μας μέσα από τους αγώνες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και να είμαστε υπερήφανοι για τη συμβολή των Αιγινητών στον μεγάλο αυτόν αγώνα, τιμώντας την ιστορία, την παράδοση και το σθένος τους.

Με αίσθηση αισιοδοξίας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενώνουμε τις γενιές για ένα κοινό και καλύτερο μέλλον, γνωρίζοντας πως πίσω από τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες υπήρχε πάντα η ενότητα».

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν, όπως κάθε χρόνο, με την παρέλαση μαθητών, σωματείων και συλλόγων του Δήμου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Μετά το πέρας της παρέλασης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας, Αλώνων, Μεσαγρού «ΟΙΝΟΗ», ο Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίων Ασωμάτων και Κοντού και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυψέλης πραγματοποίησαν παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην Παλαιά Προβλήτα.

Τέλος, το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε λαμπαδηφορία από το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας.

Ευχαριστούμε θερμά τους υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας για τις κατασκευαστικές εργασίες, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Διοικητή και τους αστυνομικούς υπαλλήλους του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, καθώς τον Λιμενάρχη και τα όργανα του Λιμεναρχείου

Αίγινας για τη συμβολή στη διατήρηση της τάξης, τον Τελετάρχη κ. Θεόδωρο Λορέντζο, τους συνοδούς-εκπαιδευτικούς των μαθητών για την άψογη παρουσίαση, τη μαέστρο και τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας [ΜΟΥ.Σ.Α.], το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αίγινας, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς Συλλόγους του νησιού.

Και του χρόνου, με υγεία!

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (27 Μαρτ. 2024 – 13:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας, που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο Δημάρχου, 1ος όροφος στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος Οινώνης 3, την 27η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή ποσού 33.140,00 ευρώ από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 (Α΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας για τις ανάγκες προβών θεατρικής ομάδας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας EUROPALSO.

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share