Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14 Νοεμ. 2023 – 12:30μμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 14 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης πρόσφορων και έλεγχος εγγυήσεων συμμετοχής, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας» προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

2. Έγκριση Πρακτικού Ι ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – οδοποιία », προϋπολογισμού 1.644.494,18 € με ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) και έκδοση εντάλματος πληρωμής (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 12558,11174/03.11.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013741292)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην:

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η εν λόγω προμήθεια αποτελεί υποχρέωση του Δήμου στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των  επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Α’ 169 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις”).

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης: 4.029,84 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.997,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 15729/31-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 23REQ013690376 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013741292)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013690376)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η 14η Νοεμβρίου εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη ήδη από το 1991. Στόχος η ενημέρωση και αφύπνιση του πληθυσμού ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη συγκεκριμένη ασθένεια και την απειλή που αποτελεί για την υγεία μας.
Στην Ελλάδα ένας στους δέκα είναι διαβητικός, ενώ εκτιμάται πως σχεδόν 400.000 έχουν σακχαρώδη διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν!

Ο Δήμος Αίγινας (μέσω του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας) προγραμματίζει δύο δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για το θέμα του διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023:
α) Προληπτικό έλεγχο και ταυτόχρονη ενημέρωση σχετικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση του διαβήτη, από τις 09:00 έως τις 14:00, έμπροσθεν του κτηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αίγινας και την ιατρό κ. Βασιλική Γουρζή, καθώς και με την υποστήριξη της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

β) Φωταγώγηση, κατά τις βραδινές ώρες, του παλαιού Δημαρχείου Αίγινας με μπλε χρώμα (το οποίο συμβολίζει τον σακχαρώδη διαβήτη).
Ενέργεια για την οποία προτρέπει και η ΚΕΔΕ μέσω σχετικής επιστολής του προέδρου της κ. Λάζαρου Κυρίζογλου.

Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, πόσο μάλλον όταν αφορούν θέματα υγείας!

Μαίρη Κουκούλη
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αίγινας
Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (8 Νοεμβρίου 2023 – 12:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) στις 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:30΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη Διοργάνωση της 59ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας όπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδικευμένων δαπανών για δράσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας διαβήτη.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των υφιστάμενων στενών χρονικών περιθωρίων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της προγραμματισμένης για τις 10 και 11 Νοεμβρίου 2023 Εθελοντικής αιμοδοσίας και της δράσης κατά του διαβήτη που θα πραγματοποιηθεί την 14η Νοεμβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Ξεναγήσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, στην έκθεση «Λόγω φωτός: Το ίχνος της Αίγινας», θα πραγματοποιηθούν δύο ξεναγήσεις από την αρχαιολόγο – ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης Ίριδα Κρητικού.

Η πρώτη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα στις 11.30’ το πρωί, ενώ η ξενάγηση στην ελληνική γλώσσα θα γίνει στις 18.00΄.

Η είσοδος στην Πινακοθήκη και η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν.

Info
Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας
Παλαιάς Χώρας 6
Έκθεση: «Λόγω φωτός: Το ίχνος της Αίγινας»
Διάρκεια: Έως το τέλος του 2023
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, 11.00΄- 13.00΄& 17.00’ – 19.00’

Share

59η Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Αίγινας

Σε μια περίοδο που οι ανάγκες των συνανθρώπων μας για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ο Δήμος Αίγινας διοργανώνει την 59η Εθελοντική Αιμοδοσία στην αίθουσα «Παύλος Ανδρεόπουλος» του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 από τις 9:00 έως τις 17:00. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 22973 20013.

Το αίμα είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο και προσφέρεται σε όποιον συνάνθρωπό μας το έχει πραγματικά ανάγκη!

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς τους εθελοντές αιμοδότες, που ήσασταν και είστε πάντα κοντά μας, προσφέροντας λίγο από το αίμα σας. Αλλά και σε όσους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Εθελοντική Αιμοδοσία για πρώτη φορά κι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, ελάτε και γίνετε κι εσείς εθελοντές αιμοδότες.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της SARONIC FERRIES.

Κατά την προσέλευσή σας είναι υποχρεωτική η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας κι ο αριθμός ΑΜΚΑ.

Παρακαλούμε τους εθελοντές αιμοδότες κατά την προσέλευσή τους να έχουν λάβει πρωϊνό, πρόγευμα ή γεύμα.

«ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ! – ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ»

Share

Δωρεά του Δήμου Αίγινας στο Νοσοκομείο Αίγινας “Ο Άγιος Διονύσιος” για τη συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου

Στην ενίσχυση του Νοσοκομείου Αίγινας “Ο Άγιος Διονύσιος” προχωρά μέσω δωρεάς ο Δήμος Αίγινας, δείχνοντας, έτσι, την έμπρακτη στήριξή του στο έργο που γίνεται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αίγινας προχώρησε στην έκτακτη επιχορήγηση του ποσού των 6.200 € για την ετήσια συντήρηση του C/Tscan του Νοσοκομείου.

Η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Νοσοκομείο, καθώς εξυπηρετεί όλους τους ασθενείς σε 24ωρη βάση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφεύγουν την ταλαιπωρία, τα έξοδα μετακίνησης αλλά και την αναμονή στα μεγάλα ιατρικά κέντρα του λεκανοπεδίου. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η καλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάγνωση χρόνιων αλλά και επειγόντων περιστατικών.

Με Δελτίο Τύπου, η Δ/νση του Ιδρύματος εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Δήμο που στέκεται αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια του Νοσοκομείου αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες του.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς τόνισε: «Ο Δήμος Αίγινας, ως ελάχιστη ένδειξη του τεράστιου έργου και της προσφοράς του Νοσοκομείου στην τοπική μας κοινωνία, προσέφερε ως δωρεά 6.200 € για την ετήσια συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά στον Γενικό Επόπτη του Νοσοκομείου, Μητροπολίτη Ύδρας-Σπετσών και Αιγίνης, κ. κ. Εφραίμ και στο διοικητικό προσωπικό για τις άοκνες προσπάθειες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, που με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν το ύψιστο αγαθό για κάθε άνθρωπο, την υγεία του. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει τις Δομές Υγείας του Δήμου μας με κάθε τρόπο».

Share

46η Επίσκεψη Κινητού Πράσινου Σημείου «THE GREEN CITY» στην Αίγινα

Προσφέρουμε ανακυκλώσιμα υλικά στο Κινητό Πράσινο Σημείο THE GREEN CITY κερδίζοντας πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η 46η επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY στην Αίγινα, απέναντι από τον Ιερό Ναό της Παναγίτσας από τις 09:00 έως τις 12:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Southstar και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους και εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Οι πολίτες στο Κινητό Πράσινο Σημείο μπορούν να φέρουν και να ανακυκλώσουν τα κάτωθι:
• Χαρτί – χαρτόνι
• Γυαλί
• Ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (όχι ογκώδεις συσκευές)
• Ρούχα (ένδυση – υπόδηση)
• Υφάσματα
• Μεταλλικά αντικείμενα
• Αλουμίνιο
• Βρώσιμα έλαια και λίπη
• Πλαστικά

Ιδανικά τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα και να έχουν καθαριστεί ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, υγρών κ.α. Τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέπει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκάλια / δοχεία και έπειτα θα απορρίπτονται στους ειδικούς περιέκτες (βαρέλια).

Share

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ

Παρατείνεται έως το τέλος του χρόνου η έκθεση “Λόγω φωτός: το ίχνος της Αίγινας”, με την οποία εγκαινιάστηκε η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. 

Κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού μας επισκέφθηκαν και συνεχίζουν να επισκέπτονται την Πινακοθήκη μας, με αμείωτο ρυθμό και ενδιαφέρον, γεγονός που μας οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση. 

Η Πινακοθήκη θα λειτουργεί εφεξής Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 11.00΄έως 13.00΄και 17.00’ έως 19.00΄.

Σε ό,τι αφορά σε επισκέψεις σχολείων, ημέρες και ώρες εκτός των προβλεπόμενων, αυτές θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την Κ.Ε.Δ.Α στο τηλέφωνο 2297022067 (Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00΄έως 14.00΄).

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.

Νίκος Πτερούδης
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας

Share

Συνάντηση Δημάρχου Αίγινας Γιάννη Ζορμπά με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια

Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αίγινας, Γιάννης Ζορμπάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος έθεσε στον υπουργό το ζήτημα που αφορά τα Οχυρά της Πέρδικας και το μέλλον τους σε σχέση με τη δημοπρασία, που επιχειρείται από το Ταμείο Εθνικού Στόλου.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψή του ότι το μέλλον των Οχυρών είναι συνυφασμένο με το μέλλον της ίδιας της Αίγινας. Παράλληλα, μετέφερε όλες τις ανησυχίες, ενστάσεις και αντιρρήσεις, που εκφράζουν όλοι ανεξαιρέτως οι φορείς του νησιού. Ο Υπουργός ήταν ενήμερος για το θέμα, για τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και για τη στάση της τοπικής κοινωνίας. Του γνωστοποιήθηκε, μάλιστα, από τον Δήμαρχο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη χερσόνησο Πέρδικα Αιγίνης για τη σύνταξη Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης σε επιφάνεια οκτακοσίων (800) στρεμμάτων περιλαμβανομένων και των τριακοσίων τριάντα (330) στρεμμάτων μετά των οχυρών, ιδιοκτησίας γης του Ταμείου Εθνικού Στόλου.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη του την έκφραση της αιγινήτικης κοινωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Ο Δήμαρχος μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε:
“Επισκέφθηκα σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, για να του εκφράσω την ισχυρή πολιτική μας βούληση να έχουμε ενεργό ρόλο στο μέλλον των Οχυρών. Είμαι αποφασισμένος ο τόπος μας να ακολουθήσει μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία. Η σημερινή συνάντηση είναι η αρχή μιας σειράς ενεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί”.

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο συμπατριώτης μας, δημοσιογράφος διευθυντής της Εφημερίδας «Εστία», Μανώλης Κοττάκης, ο οποίος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 2021 είχε προσκαλέσει τον κύριο Δένδια σε εκδήλωση στο Κυβερνείο και με αίτημα του οποίου επιταχύνθηκε η συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του Δημάρχου, Γιάννη Ζορμπά, συστάθηκε επιτροπή για τα Οχυρά της Πέρδικας, η οποία έχει συμφωνήσει στις ακόλουθες ενέργειες: επικοινωνία του Δήμου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να εκφραστεί η αντίθεση στη συγκεκριμένη μεθόδευση, ενέργειες για την ανάδειξη της περιοχής των Οχυρών ως αρχαιολογικού χώρου και την εκπόνηση ειδικού χωροταξικού σχεδίου για την περιοχή, που θα θέτει τους όρους για την ανάπτυξή της.

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 59434  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013678355)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση εργασιών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 59434 μηχανήματος έργου, εργοστασίου κατασκευής FOREDIL εμπορικού τύπου AMBIENT CE, και ονομασίας RAM, με αριθμό  πλαισίου 06587 της υπηρεσίας καθαριότητας, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα ψύξης του πετρελαιοκινητήρα.

Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η εργασία επισκευής της αιφνίδιας βλάβης θα πρέπει να ανατεθούν σε εξιδεικευμένο συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργου που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την εμπειρία και τον απαιτούμενο μηχανολογικό, εργαλειακό εξοπλισμό (εξοπλισμός μέτρησης συστήματος ψύξης, ανυψωτικό 30t,) καθώς δεν διαθέτει το δημοτικό συνεργείο τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για την επισκευή της εν θέματι βλάβης.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 1.120,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για τ ην εργασία επισκευής: 900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.020,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄αριθμ.Πρωτ.15103/23-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013638645).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013678355)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013638645)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share