Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (8 Απρ. 2022 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 8η του μηνός ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την διοικητική παραλαβή του έργου: “Αναβάθμιση Ελεύθερων χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας”.

2. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης και διαχείριση του ποσού από το Δήμο Αίγινας.

3. Αποδοχή της Γ’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

4. Αποδοχή της κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

5. Τροποποίηση ως προς την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 5732/29.04.2021 σύμβασης για την “Προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων για το Δήμο Αίγινας, Ομάδα Β Σωλήνες”.

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/07.08.2019).

7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, “Προπληρωμής ηλεκτρικής σύνδεσης των εγκαταστάσεων στην δεξαμενή της Πέρανης Σαλαμίνας, στο φρεάτιο εξαγωγής νερού στην Σαλαμίνα, στο  φρεάτιο εισαγωγής νερού στη θέση Λεόντι Αίγινας και στην δεξαμενή νερού στη θέση Κουρέντη Αίγινας, με ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτροδοτήσεις) με πάροχο την ΔΕΔΔΗΕ, για την άρτια λειτουργία των βανοστασίων/αντλιοστασίων και  ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου ως υπόλογου.

8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης, προϋπολογισμού έτους 2022 για την καταβολή, “Επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” και ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου ως υπόλογου.

Ο Δήμαρχος Αίγινας και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής.
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΝ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 4η του μηνός ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00π.μ, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας :

1. Έγκριση Μελέτης «Ανάπλαση οικιστικού πυρήνα Δήμου Αίγινας και υπόγεια δίκτυα υποδομής» και Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» από το Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29-Μαρτ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 29 – Μαρτίου – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του από 20-12-2021 Πρακτικό Ι της αποσφράγισης του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, της μελέτης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.586,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 45/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την Κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής της Επιχείρησης για τα έτη 2023-2026.

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 46/2022 απόφασης του Δ. Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την τέταρτη (1η) αναμόρφωση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης έτους 2022.

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 47/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2022.

5. Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2022 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2022.

6. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής Μαρτίου έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που αφορούν συγκεκριμένα την προμήθεια ελαστικών – καυσίμων του Δήμου Αίγινας για το έτος 2022 με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22-Μαρτ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 22 – Μαρτίου – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Μελέτης «ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΏΝ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΤΣΑΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» και Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΙΣΟΖΎΓΙΟ -2021_Β από το Πράσινο Ταμείο

2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και απόφαση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αίγινας.

3. Τροποποίηση ως προς την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 17213/26.11.2021 σύμβασης για την “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για το Δήμο Αίγινας”.

4. Τροποποίηση ως προς την χρονική παράταση της υπ. αρ. πρωτ. 5509/26.04.2021 σύμβασης για την “Προμήθεια υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων για το Δήμο Αίγινας.

5. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

6. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Προμήθεια 6 δάφνινων στεφανιών με κορδέλα – επιγραφή και ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

7. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15-Μαρτ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 15 – Μαρτίου – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Α.Δ.Α.: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 12/2022 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Δ.Λ.Τ. Αίγινας.

3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν συγκεκριμένα το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Κοντού Αίγινας έτους 2022 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

4. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

5. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (1-Μαρ-2022 10πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 01 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 για την Μελέτη “Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης”, του αναδόχου Πολ. Μηχανικού κ. Παναγιώτη Κουκνάκου.

2. Εισήγηση προς το Δ. Σ. του Δήμου μας, σχετικά με την χορήγηση αδείας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου της εταιρείας “ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.” επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 56 στη θέση “ΤΡΙΒΟΛΙΑΝΟ” του οικισμού Κυψέλης Αίγινας, (Άρθρο 10, Ν. 2323/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Φ.Ε.Κ. 166/τ. Α΄/10.09.2021).

4. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Αίγινας για τα έτη 2023 – 2026 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4590/2019 (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α΄/07.02.2019).

5. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δάνειου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο “Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας”.

6. Αποδοχή της Β΄ Κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους.

7. Εξουσιοδότηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας για την άσκηση Αγωγής κατά Σ. Ν. για την απόδοση μισθίου Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ι. Γκίκα στην πόλη της Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22-Φεβ-2022 11:00πμ)

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22 – Φεβρουαρίου – 2022 και ώρα 11:00 ́ π.μ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την την Τρίτη 22 – Φεβρουαρίου – 2022 και ώρα 11:00 ́π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής

1. Αποδοχή ποσού 31.912,06 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 (Δ ́ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

2. Αποδοχή ποσού 7.978,01 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 (Συμπληρωματική κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

3. Αποδοχή ποσού 31.912,06 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 (Α ́ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την την προμήθεια : “ Δυο (2) Ημιφορτηγών με Ανατροπή και ενος (1) Μονοκάμπινου Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας ” , προϋπολογισμού 116.934,48€ πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι 28.064,52€ και Γενικό Σύνολο 145.000,00 €..

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15-Φεβ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 15 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της 130/2021 απόφασης Δ.Σ περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ισολογισμού χρήσης 2020 .

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: “Μεταφορά Απορριμματοφόρων με Οχηματαγωγά πλοία έτους 2022”, προϋπολογισμού 181.151,70 ευρώ € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 43.476,41 ευρώ €) και Γενικό Σύνολο 224.628,11 ευρώ €.

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο  “Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας”, προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9-Φεβ-2022 10:00πμ)

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www. epresence. gov. gr) την 9η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ, καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας :

1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2022, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εισήγηση προς το Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (08-Φεβ-2022 10:00πμ)

Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 08 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Αδρανών και λοιπών υλικών για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών για το Δήμο Αίγινας, συμβατικού αντικειμένου  62.049,60€ με Φ.Π.Α. 24% .

2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Συντήρησης Παιδικών χαρών Νήσου Αίγινας, συμβατικού αντικειμένου 24.552,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

3. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: Προμήθεια & τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας, συμβατικής δαπάνης 198.896,00€ με Φ.Π.Α. 24% .

4. Επικαιροποίηση της απόφασης 227/2021 της Ο.Ε, περί ορισμού διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας στην ALPHA BANK η οποία είναι απαραίτητη για την ανανέωση της σύμβασης με την ALPHA BANK.

5. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.

6. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4-Φεβρ-2022 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 04 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ’ αρ. 07/2022 αποφάσεως του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού της, για το οικονομικό έτος 2022.

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 08/2022 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της για το οικονομικό έτος 2022.

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 09/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2022 και ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης για το ίδιο έτος.

4. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την την προμήθεια : “ Δυο (2) Ημιφορτηγών με Ανατροπή και ενός (1) Μονοκάμπινου Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας ”, προϋπολογισμού 116.934,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 28.064,52 €) και Γενικό Σύνολο 145.000,00 €. »

5. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: “Μεταφορά Απορριμματοφόρων με Οχηματαγωγά πλοία έτους 2022”, προϋπολογισμού 181.151,70 ευρώ € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 43.476,41 ευρώ €) και Γενικό Σύνολο 224.628,11 ευρώ €.

6. Αποδοχή Α’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των Δήμων.

7. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 . 

8. Αποδοχή της Α’ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28-Ιαν-2022 9:30πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 28η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:30΄ π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Αίγινας με σκοπό την ενσωμάτωση του, στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Έγκριση Πίνακα Στοιχειοθεσίας Δήμου Αίγινας έτους 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share