Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28 Δεκ. 2023 – 11πμ)

Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των  συμφερόντων του Δήμου μας, την ΠΈΜΠΤΗ 28 – ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ – 2023 και ώρα 11:00΄ π.μ , σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την ΠΈΜΠΤΗ 28 – ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ – 2023 και ώρα 11:00΄ π.μ , να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) την γραμματεία της  Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 22973 20036 με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Σκαφιδά. 

1. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση επιδόματος παραπληγικού, σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (27 Δεκ. 2023 – 11πμ)

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ. : 77233/13-11-2021 και ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 -ΥΔ4, μέσω e – mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας την, 27 Δεκεμβρίου 2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης προκειμένου ο Δήμος να συνδράμει οικονομικά στη διεξαγωγή του 13ου αγώνα δρόμου “Ιωάννης Καποδίστριας” στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για την επέτειο άφιξης – ορκωμοσίας του κυβερνήτη Ιωάννη  Καποδίστρια.

2. Αποδοχή Συμπληρωματικής επιχορήγησης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

3. Αποδοχή 3ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι .

4. Αποδοχή κατανομής ποσού 5.100€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2023 για την κάλυψη δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς .

5. Αποδοχή ποσού 49.710,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Δ΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22 Δεκ. 2023 – 12:00)

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών έτους 2024, άρθρου. 221 του Ν.4412/2016.

2. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: “Μεταφορά Απορριμματοφόρων με Οχηματαγωγά πλοία έτους 2024”.

3. Ορισμός μελών για την επιτροπή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή επέκταση και αντικατάσταση τμημάτων του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15-Δεκ.-2023 13:00)

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00΄μ.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου  μας), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 75 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00΄μ.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της  Οικονομικής Επιτροπής, κο. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται  όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τη γραμματεία της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την κάλυψη δαπάνης, παροχής φιλοξενίας επιστημονικού προσωπικού σχετικά με πραγματοποίηση Επιμορφωτικής – Ενημερωτικής Διημερίδας στο ΓΕΛ Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Μετάθεση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι, μετατίθεται η σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη στις 13.00 μ.μ, λόγω διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου εξαιτίας της μετάπτωσης του τηλεπικοινωνιακού  συστήματος του Δήμου στο Σύζευξις 2, κατά την 11η και 12η Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποσταλούν οι εισηγήσεις των θεμάτων.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13 Δεκ 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ , στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) μετά την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την “Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος &λοιπών Οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας”, σύμφωνα με την η υπ. αρ. 28 /2023 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας.

2. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) μετά την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την “Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή του Δημοτικού Φωτισμού”, σύμφωνα με την υπ.αρ. 29/2023  μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας.

3. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) μετά την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την “Προμήθεια σιδηρικών ειδών για την επισκευή συντήρηση Δημοτικών κτηρίων και Κοινόχρηστων χώρων”, σύμφωνα με την υπ.αρ. 30/2023 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας.

4. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016) μετά την κήρυξη του Δήμου Αίγινας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την “Προμήθεια μίας Αυτοφορτώμενης, Αυτοκινούμενης Μπετονιέρας και ενός πλήρους συστήματος πετρελαιοκίνητης Αντλίας Σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας”, σύμφωνα με την η υπ.αρ. 31 /2023 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας.

5. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης για τους παιδικούς σταθμούς και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αίγινας για το έτος 2024”.

6. ΄Έγκριση άσκησης εφέσεως κατά των :1) Της Ε. Χ. και 2) Της υπ’ αριθ. Α. 203/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (4ου Τριμελούς Τμήματος).

7. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών έτους 2024, άρθρου. 221 του Ν.4412/2016.

8. Αποδοχή δωρεάς δυο χριστουγεννιάτικων δέντρων για τον εορταστικό στολισμό του Δήμου Αίγινας από την εταιρεία STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε.

9. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

10. Αποδοχή κατανομής ποσού, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001.

11. Αποδοχή της IΒ΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (6 Δεκ. 2023 – 12:00μ)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 06 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00 , στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2024.
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης .
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2024.
4. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αίγινας.
5. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2024.
6. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2024.
7. Καθορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας.
8. Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος Δήμου για την εκκένωση βόθρων του Δήμου Αίγινας.
9. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη “Προμήθεια ενός (1) Λεωφορείου και ενός (1) Κλειστού Ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 165.322,58 €, και 39.677,42€ ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 205.000,00€.
10. Έγκριση μελέτης και των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : “Επισκευή, Επέκταση και Αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αίγινας”, προϋπολογισμού 1.500,00€ χωρίς ΦΠΑ.
11. Έγκριση 1ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής που αφορούν την προμήθεια με τίτλο : “Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Αίγινας”, προϋπολογισμού 199.819,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%.
12. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της Α. Θ. και της υπ. αριθμ. 36/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αίγινας.
13. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση ποσού αγοράς οχημάτων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) .
14. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης εκτυπωτικών για την κοινωνική δράση που διοργανώνει ο φορέας “ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΠΟΡΟΎΜΕ”.
15. Αποδοχή της 10ης, 11ης, και 12ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (30 Νοεμ. 2023 – 14:00)

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00΄, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύουν.

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00΄, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της Οικονομικής  Επιτροπής, κο. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail: skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τη γραμματεία της Οικονομικής. Επιτροπής 

1. ΘΕΜΑ. Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 .

2. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την συμπληρωματική εισήγηση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2023 μετά την υπ.αρ. 197/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος Αίγινας.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28 Νοεμ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 28 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ ́ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

3. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη προμήθεια Καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το έτος  2022 – 2023 προϋπολογισμού 249.885,26 € πλέον ΦΠΑ .

4. Ορισμός μελών για την σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Σταθμών Αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο  σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”.

5. Έγκριση των Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21-Νοεμ.-2023 13:00)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 21 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του « ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών » με τίτλο “Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αίγινας”, Αξ. Προτ. : 2.4. «Πρόληψη & Διαχείριση Κινδύνων » με τίτλο: Πρόγραμμα Φυσικών  Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού.

2. Ορισμός μελών για την επιτροπή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας » προϋπολογισμού 2.500.000,00€ με το ΦΠΑ.

3. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την κατάθεση αίτησης για την απόκτηση Γαλάζιας Σημαίας, στην Ακτή κολύμβησης της Αγίας Μαρίνας Αίγινας.

4. Περί εξειδίκευσης της πίστωσης για την διοργάνωση διήμερης πιστοποιημένης εκπαιδευτικής κατάρτισης από το ΕΚΑΒ στις 24 και 25 – Νοεμβρίου 2023.

5. Αποδοχή ποσού 33.140,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 (Γ ́ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας. 

6. Αποδοχή της ΙΑ ́ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14 Νοεμ. 2023 – 12:30μμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 14 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης πρόσφορων και έλεγχος εγγυήσεων συμμετοχής, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας» προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

2. Έγκριση Πρακτικού Ι ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – οδοποιία », προϋπολογισμού 1.644.494,18 € με ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) και έκδοση εντάλματος πληρωμής (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 12558,11174/03.11.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (8 Νοεμβρίου 2023 – 12:30)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) στις 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:30΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τη Διοργάνωση της 59ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας όπου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδικευμένων δαπανών για δράσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας διαβήτη.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των υφιστάμενων στενών χρονικών περιθωρίων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της προγραμματισμένης για τις 10 και 11 Νοεμβρίου 2023 Εθελοντικής αιμοδοσίας και της δράσης κατά του διαβήτη που θα πραγματοποιηθεί την 14η Νοεμβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share