Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – 26 Σεπτ. 2023 – 13:00

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας, Προϋπολογισμού: 165.221,20€, πλέον ΦΠΑ 24% 39.653,09€, ήτοι Γενικό Σύνολο 204.874,29.

3. Λήψη απόφασης επί του Έγκριση Πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικόν οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Θ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή 2ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

6. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων.

7. Αποδοχή της 7ης ,8ης και 9ης κατανομής 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσής έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (15 Σεπτ. 2023 – 13:30)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 15 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:30, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση διακήρυξης για την δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Άθλησης εξωτερικού χώρου» προϋπολογισμού 62.000,00 € με το ΦΠΑ.

2. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (5 Σεπτ. 2023 – 13:00)

Σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 05 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση και υποβολή στο Δ.Σ της Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης για την έγκρισή και την Οριστική παραλαβή της “Μελέτης Επέκτασης Δικτύου Όμβριων Υδάτων” αναδόχου κ. Κουκνάκου Παναγιώτη.

3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 605.000,00€ (με τον ΦΠΑ).

4. Έγκριση Πρακτικού για την σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας», προϋπολογισμού 605.000,00 € με το ΦΠΑ 24%.

5. Αποδοχή της Η’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Αυγ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 29 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Παροχή πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρο του Δήμου Αίγινας Αλεξάνδρα Τσάμη για παράστασή της ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 1.9.2023 (καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή από διακοπή δικάσιμο) και  ειδικότερα για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Ν. Ζ. του Δ., έπειτα από την από 15.5.2023 έκθεση αναιρέσεως του τελευταίου κατά των ΑΤ237/2023, 271/2023, 737/2023 καταδικαστικών σε βάρος του ποινικών αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Πειραιά.

2. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της υποθέσεως (άσκηση παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και συζήτηση της υποθέσεως Περιφερειακής οδού Αίγινας), που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, την επιλογή δικηγόρου και καθορισμό  της αμοιβής του. 

3. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την δαπάνη εκτυπωτικών για τη δράση συγκεντρώσεως σχολικών ειδών.

4. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για τις ανάγκες πραγματοποίησης της ειδικής συνεδρίασης του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 . 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22 Αυγ. 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00, στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023.

2. Περί έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την υποδοχή και φιλοξενία στην Αίγινα της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Western Michigan University.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14 Αυγ. 2023 – 12:30μμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 14 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ, στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού ανάδοχου, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και  ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική  απόφαση Ο.Ε 15.2023.

3. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών  Νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” 

4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 68,20€ με Φ.Π.Α στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο  όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

5. Αποδοχή κατανομής για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 . 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (7 Αυγ. 2023 – 12:00μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) Σήμερα 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης  12:00΄, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Πρακτικού, που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13%: 17.222,40 ευρώ, Σύνολο: 149.702,40 ευρώ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ) δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13%: 17.222,40 ευρώ Σύνολο: 149.702,40 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4 Αυγ. 2023 – 12:00μ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) 04η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12:00΄, στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δικαιώματος από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη θέση Αύρα Αίγινας.

2. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δικαιώματος από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού στη πλαζ Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία των δημοπρασιών για την απλή χρήση τμημάτων αιγιαλού προς κάλυψη αναγκών λουόμενων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (1 Αυγ. 2023, 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 01 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Αίγινας & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΓΆΛΑ)  δυο ετών 2023 & 2024 Προϋπολογισμού: 132.480,00 ευρώ + Φ.Π.Α 13% : 17.222,40 ευρώ Σύνολο : 149.702,40 ευρώ. »

2. Έγκριση μελέτης και σχεδίου διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού για τις Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αιγίνης», στο πλαίσιο του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ». 

3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αιγίνης» συνολικού προϋπολογισμού 358.200,00 ευρώ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.163/24.01.2023 Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», με Κωδικό 01/ΑΑ ΟΠΣ 241 του φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

4. Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία » προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ. 

5. Έγκριση Πρακτικού 4ου (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα Αίγινας & υπόγεια δίκτυα υποδομής » προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25-Ιουλίου-2023 12:00μ.)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 25 Ιουλίου 2023, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 12:00, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας” προϋπολογισμού 322.000,00 ευρώ με αναθεώρηση  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, αξιολόγησης, επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας” προϋπολογισμού 672.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και  του ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης επί του ανασυνταχθέντος 1ου Πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών προσφορών, το οποίο ανασυντάχθηκε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στην υπ΄ αρ. 261/2023 πράξης του Στ΄ κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου), από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια : “Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργιά σταθμών αυτοματοποιημένης ανάγνωσης μετρήσεων υδρομέτρων και ενσωμάτωσης τους στο υφιστάμενο σύστημα  Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου Ύδρευσης της Νήσου Αίγινας”, προϋπολογισμού: 1.890.000,00 € πλέον 453.600,00 € ΦΠΑ 24% ήτοι γενικό σύνολο 2.343.600,00 €. Σχετική απόφαση Ο.Ε 15.2023.

4. Εγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας, προϋπολογισμού: 52.419,36€ και Φ.Π.Α 24%: 12.580,65€ ήτοι γενικό σύνολο: 65.000,00€.

5. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας.

6. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση επιδόματος παραπληγικού σε σύζυγο μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας.

7. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος, μετά την εξόφληση ποσού προς την ΕΥΔΑΠ για τον έλεγχο διακρίβωσης και σωστής λειτουργίας υδρομετρητή.

8. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την αντιμετώπιση δαπάνης, για τη μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων Δήμου Αίγινας στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛΜ) Μεταμόρφωσης της ΕΥΔΑΠ.

9. Αποδοχή της 4ης, 5ης, και 6ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

10. Αποδοχή της Ζ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (21 Ιουλίου 2023 – 14:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα , διά ζώσης , συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) σήμερα 21η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 14:00΄ μ.μ, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Πρακτικού, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία” προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποσφράγισης, αξιολόγησης διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: “Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία” προϋπολογισμού 1.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (11/7/2023 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 11 Ιουλίου 2023, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση (Υποχρεωτική) του προϋπολογισμού έτους 2023.

2. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας όπου και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας» σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/Γρ. ΓΓΦΠΥ/55497/1422 της 18-5-2023, απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας.

3. Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share