Αρχείο αναρτήσεων

Uncategorized [1], Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [15], Ανακοινώσεις [419], Αποφάσεις Δημάρχου [17], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [32], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [43], Γραφείο προμηθειών [131], Δ.Α.Ο.Α. [37], Δελτία τύπου [173], Δημοτικό Συμβούλιο [170], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [21], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [116], Διεθνείς Σχέσεις [6], Εθελοντισμός [11], Εκδηλώσεις [52], Εκτελεστική Επιτροπή [3], Ενημέρωση Δημοτών [151], Επιτροπές [12], Επιτροπή Διαβούλευσης [5], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [37], Επιτροπή Τουρισμού [8], Επόπτης Υγείας [74], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [83], Κέντρο Κοινότητας [17], Κληροδοτηματα [57], Κοινωνική δράση [28], Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1], Οικονομική Επιτροπή [163], Παιδικός Σταθμός [12], Πολιτική προστασία [11], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [47], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [18], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [9]

Uncategorized [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [15]

Ανακοινώσεις [419]

Αποφάσεις Δημάρχου [17]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [32]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [43]

Γραφείο προμηθειών [131]

Δ.Α.Ο.Α. [37]

Δελτία τύπου [173]

Δημοτικό Συμβούλιο [170]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [21]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [116]

Διεθνείς Σχέσεις [6]

Εθελοντισμός [11]

Εκδηλώσεις [52]

Εκτελεστική Επιτροπή [3]

Ενημέρωση Δημοτών [151]

Επιτροπές [12]

Επιτροπή Διαβούλευσης [5]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [37]

Επιτροπή Τουρισμού [8]

Επόπτης Υγείας [74]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [83]

Κέντρο Κοινότητας [17]

Κληροδοτηματα [57]

Κοινωνική δράση [28]

Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1]

Οικονομική Επιτροπή [163]