Αρχείο αναρτήσεων

Uncategorized [1], Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [401], Αποφάσεις Δημάρχου [17], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [32], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [43], Γραφείο προμηθειών [129], Δ.Α.Ο.Α. [36], Δελτία τύπου [154], Δημοτικό Συμβούλιο [158], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [21], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [100], Διεθνείς Σχέσεις [6], Εθελοντισμός [11], Εκδηλώσεις [52], Εκτελεστική Επιτροπή [2], Ενημέρωση Δημοτών [149], Επιτροπές [12], Επιτροπή Διαβούλευσης [5], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [35], Επιτροπή Τουρισμού [7], Επόπτης Υγείας [70], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [83], Κέντρο Κοινότητας [16], Κληροδοτηματα [56], Κοινωνική δράση [26], Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1], Οικονομική Επιτροπή [150], Παιδικός Σταθμός [12], Πολιτική προστασία [10], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [25], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [17], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Uncategorized [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [401]

Αποφάσεις Δημάρχου [17]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [32]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [43]

Γραφείο προμηθειών [129]

Δ.Α.Ο.Α. [36]

Δελτία τύπου [154]

Δημοτικό Συμβούλιο [158]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [21]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [100]

Διεθνείς Σχέσεις [6]

Εθελοντισμός [11]

Εκδηλώσεις [52]

Εκτελεστική Επιτροπή [2]

Ενημέρωση Δημοτών [149]

Επιτροπές [12]

Επιτροπή Διαβούλευσης [5]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [35]

Επιτροπή Τουρισμού [7]

Επόπτης Υγείας [70]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [83]

Κέντρο Κοινότητας [16]

Κληροδοτηματα [56]

Κοινωνική δράση [26]

Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1]

Οικονομική Επιτροπή [150]

Παιδικός Σταθμός [12]

Πολιτική προστασία [10]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [25]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [17]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [8]